Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Die kloof kan verkleinen of verdwijnen als overheden, bedrijven en burgers zich "maximaal inzetten". Maar als er alsnog een kloof blijft, kan Vlaanderen groene energie aankopen in het buitenland. Dat staat te lezen in een nota die minister van Energie Bart Tommelein aan het parlement heeft bezorgd. "De rekening klopt", zo maakt minister Tommelein zich sterk.

Maandag kondigde de Vlaamse regering aan dat de veelbesproken energieheffing of 'Turteltaks' voor gezinnen zal dalen van 100 euro naar 9 euro. Die resterende 9 euro komt enerzijds door het optrekken van de groenestroomquota (4 euro) en anderzijds door het behoud van een beperkte heffing (5 euro). De oppositie in het parlement drong aan op de cijfers achter die daling.

Minister Tommelein bezorgde eerst enkele tabellen en vandaag/woensdag ook de begeleidende nota achter de berekening. Wat staat er in die nota? Onder meer dat Vlaanderen 25.000 GWh aan hernieuwbare energie moet halen om de vooropgestelde doelstellingen voor 2020 te halen. Maar zelfs met alle plannen van de Vlaamse regering rond zonne-energie, windenergie en warmte komt Vlaanderen voorlopig maar uit op 23.600 GWh of 95 procent van het vooropgestelde doel. Er blijft met andere woorden een kloof van 1.400 GWh. Volgens minister van Energie Bart Tommelein kan die kloof verkleind of zelfs dichtgereden worden.

Voorwaarde is wel dat iedereen - dus zowel burgers, bedrijven als overheden - een extra inspanning doet. Concreet zou het dichten van de kloof van 1.400 GWh neerkomen op nog eens 300 extra windmolens en 6 miljoen bijkomende zonnepanelen. Als de doelstellingen toch niet zouden gehaald worden, zijn er twee mogelijke alternatieven. Zo kan Vlaanderen ofwel groene energie aankopen in het buitenland of een mogelijke boete betalen aan Europa.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20