Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Inhuldiging Albertdok-Oost & Wind voor "A" dag

Zondag 21 november 2021 kwamen alle coöperanten samen op de site van Zuidnatie tijdens de allereerste Wind voor "A" dag. In aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon, CEO van Port of Antwerp Jacques Vandermeiren, Antwerps Schepen Tom Meeuws en Eerste gedeputeerde bij Provincie Antwerpen Luk Lemmens werd ook meteen het nieuwe windpark bij Albertdok-Oost ingehuldigd. Hieronder kan u het fotoalbum bekijken:

Torenbouw bij Zuidnatie en Katoen Natie

Ondertussen werden bij Zuidnatie en Katoen Natie aan het Albertdok de eerste twee torens van de vier windturbines gebouwd. De torens zijn hybride, ze zijn opgetrokken uit betonnen segmenten en deels uit stalen elementen. Boven op de fundering worden er in totaal 26 torendelen geplaatst.

De eerste 23 delen met een totale hoogte van 87 meter worden in een periode van twee weken geplaatst met een kraan van 112 meter hoog en wegen samen 1.462 ton. Het 24ste stalen segment weegt 25 ton en brengt de toren tot 91 meter hoogte.

Het onderste deel van de toren heeft een diameter van 10,7 meter, de diameter van het bovenste segment meet slechts 4,3 meter. De toren is zo ontworpen dat deze windstoten tot maximaal 214 kilometer per uur kan opvangen. Wanneer de windsnelheid hoger is, wordt de windturbine automatisch stilgelegd.

We legden enkele beelden vast: 

Hijswerken bij windturbine ADO03 op Zuidnatie

VLEEMO bouwt verder! De hijswerkzaamheden van windturbine ADO03, aan het Albertdok op de site van Zuidnatie, zijn op donderdag 25 juni van start gegaan. Bekijk hier de foto's: 

 

Heiwerkzaamheden bij windturbine ADO03 op Zuidnatie gestart

Iedere windturbine krijgt binnen een project een benaming, voor de turbines die deel uitmaken van het project Albertdok-Oost zijn dat de volgende: ADO02, ADO03, ADO04 en ADO05. Op de site van Zuidnatie aan het Albertdok bij ADO03 zijn op woensdag 22 april de heiwerkzaamheden gestart.

Paallengte

De fundering van de turbines ADO02, ADO03 en ADO04 (Enercon E-126) heeft telkens 42 palen. De fundering van de windturbine ADO05 (Enercon E-92) heeft 36 palen. De paallengte per turbine varieert tussen de 13,5 en de 17,5 meter.

Voor de technisch geïnteresseerden: Vanuit de windturbine wordt de belasting die boven ontstaat overgezet naar de fundering en dus ook naar de palen. De palen worden op trek en druk belast, daarom staan deze naar binnen of buiten. Afhankelijk van de windrichting zal een zijde meer op druk belast worden en de overliggende zijde meer op trek. Afhankelijk van de aard van de bodem moet er dieper of minder diep gegraven worden om genoeg wrijving of “kleef” te hebben binnen de ondergrondse lagen. Ook de steun van de voet van de paal speelt hier een rol. Dit is hoe de paal ‘vastzit’ in de grond.

Paaldikte

De paaldikte van de windturbines is 56 centimeter, uitgezonderd op ADO02 waar deze 51 centimeter is. Hier wordt gewerkt met langere schroefpalen. Deze oplossing vraagt op zijn beurt meer of diepere palen. Alle palen worden schuin in de grond aangebracht in groepjes van drie: de buitenste twee naar buiten en de middelste naar binnen. 

Voor beeldmateriaal kan u op onderstaande foto klikken:

 

Evacuatieoefening RED-team brandweer 2019

Voor VLEEMO heeft veiligheid de allerhoogste prioriteit en daarom werken we op regelmatige basis samen met de brandweer om goed voorbereid te zijn mocht er een incident in of rond een windturbine plaatsvinden. Op 20 september werd opnieuw een evacuatieoefening gehouden met het RED-team van de Antwerpse brandweer.  Een klim tot boven in de gondel om een slachtoffer langs de buitenzijde van de windturbine te evacueren! Bekijk hier de fotoreportage:

Internationale "Dag van de Wind" 2019

Zaterdag 15 juni 2019 mochten we zo'n 1600 bezoekers ontvangen in één van onze windturbines tijdens de internationale "Dag van de Wind". Het prachtige optreden van Jean Bosco Safari om klokslag 12.00 u., bij de start van Wind voor "A", deed alle aanwezigen de regen van de voorbije ochtend vergeten! Na de middag nam de belangstelling voor onze windturbine onder de stralende zon enkel en alleen toe. Veel mensen genoten van het boottochtje door de haven langs onze windturbines en een Vlaams frietje en bijpassend drankje onder de turbine, voor foto's: 

Onze Vleemoharten klopten een beetje sneller bij het ontvangen van volgend bericht:
"Wij zijn op zaterdag naar jullie "Dag van de Wind" geweest. Het was een heel leuke familiedag geworden. Wij wilden jullie nog eens bedanken. Ons zoontje van 6 jaar heeft nog een tekening gemaakt."

'Watt's Next?' 2019

Op 23 en 24 maart trokken bezoekers naar de interactieve tentoonstelling 'Watt's Next?' aan het Havenhuis in Antwerpen. Men kon er ontdekken hoe de Antwerpse haven, VLEEMO en partner Wind aan de stroom werken aan de groene energie van morgen:


Open Bedrijvendag 2018

Op zondag 7 oktober nam VLEEMO deel aan Open Bedrijvendag. Twee dagen ervoor kregen schoolkinderen al de kans om een operationele turbine en een turbine in opbouw met alle onderdelen in première te zien. De weergoden waren gunstig gezind en dus werd het een geslaagd weekend. Herbeleef het opnieuw via onderstaande fotoreportage.

Dag van de Wind 2017

Op donderdag 15 juni viert de windsector wereldwijd Dag van de Wind. Op diezelfde dag rondt windenergie in Vlaanderen in 2017 bovendien een belangrijke symbolische kaap: 1000 megawatt windenergie in Vlaanderen. Om dat te vieren organiseerde de Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA, in samenwerking met Vleemo en Wind aan de Stroom, een officieel moment in de Antwerpse Haven. Men blikte terug op het verleden, maar keek hierbij zeker ook verder richting de toekomst.

 

Openwervendag 2017

Op zondag 7 mei nam Vleemo, in samenwerking met Wind aan de Stroom, deel aan Openwervendag. De site aan de Azobestraat op het Haveneiland werd opengesteld voor het publiek. Zo'n 3.000 geïnteresseerden zakten af naar de Haven om een turbine in opbouw te zien en via video- en beeldmateriaal de andere fasen in het bouwproces te bekijken. Hier kan u de dag nog eens beleven via enkele foto's. 

 

 

Officieel startschot windturbineproject 30 juni 2016

In aanwezigheid van minister-president Bourgeois werd op donderdag 30 juni 2016 op het stadhuis van Antwerpen het officiële startschot gegeven voor het grootste windenergieproject op land in Vlaanderen. Voor dit project bouwt Vleemo 19 nieuwe windturbines op de Rechteroever van de Antwerpse Haven. Deze zouden in de loop van 2017 operationeel moeten zijn. Bekijk de fotogalerij van dit officieel moment door op onderstaande foto te klikken.

fotogallerijknopstartschot30062016

 

Vlaamse havendag 2015

Op zondag 20 september 2015 nam Vleemo deel aan de Vlaamse Havendag. Hiervoor stelde Vleemo éénmalig één van de grootste windturbines van Vlaanderen open vlakbij de voormalige site van General Motors. Daarnaast werden er die dag luchtfoto's genomen van onze windturbineparken. Bekijk de foto's via onderstaande knoppen.

vlaamsehavendag luchtfotos

    

Bouw windturbines Hooge Maey

Hebt u altijd al eens willen zien hoe een windturbine gebouwd wordt? Dat kan op deze pagina. Via onderstaande knoppen kan je per fase bekijken hoe het project Hooge Maey, met twee windturbines, werd opgebouwd.

 

voorbereiding funderingswerken kabelwerken
torenbouw bovenbouw eindresultaat

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be