Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt het haalbaar en betaalbaar om het vermogen aan zonne- en windenergie tegen 2030 meer dan te verdubbelen.

Tommelein bracht vorige vrijdag voor het eerst zijn voorstel over het Vlaamse energie- en klimaatplan voor 2021 tot 2030 op de tafel van de Vlaamse regering. Dat plan moet midden juli klaar zijn en wordt dan een onderdeel van het Belgische plan dat bij de Europese Commissie ingediend moet worden.

Volgens de nota is het de bedoeling om tegen 2030 meer dan dubbel zoveel wind- en zonne-energie op te wekken: 6,7 GW vermogen aan zonne-energie en 2,5 GW wind (in 2017 was dat 2,5 GW zon en 1,1 GW wind). In totaal moet er tegen 2030 dertig procent meer groene energie worden opgewekt dan in 2020.

Energiebesparing

Daarnaast rekent Tommelein ook op een energiebesparing van zestien procent. De mogelijkheden van meer energie-efficiëntie in de industrie, die al aanzienlijke inspanningen heeft geleverd, zijn beperkt. De nota rekent daar op slechts vier procent extra besparing. Ter vergelijking: in woningen is volgens de nota 27 procent energiebesparing mogelijk, in het transport 25 procent.

De nota is een eerste voorstel voor de Vlaamse regering, er is hierover nog geen akkoord. Een ambitie van 6,7 GW Vlaamse zonnepanelen zou betekenen dat Vlaanderen zelf het overgrote deel van de doelstelling uit het Energiepact - 8 GW - voor zijn rekening zou nemen. De N-VA is het daar niet mee eens. De partij wil dat de Vlaamse regering een onderhandelingspositie inneemt, zodat Wallonië tot een grotere inspanning aangezet wordt.

Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) wijst er ook op dat Vlaanderen met een achterstand aan de oefening begint. Volgens het lopende zonneplan haalt het de doelstellingen voor 2020 niet helemaal, door het schrappen van enkele biomassacentrales.

Minister Tommelein is er wel van overtuigd dat de nieuwe doelstelling haalbaar en betaalbaar is. De cijfers komen uit een studie van het Vlaams Energieagentschap. De redenering: als alle Vlaamse provincies het even goed doen als koploper Limburg, is een doelstelling van 6,7 GW haalbaar.

Geen verplichting

De inspanningen zijn nodig om de Europese doelstelling van 32 procent hernieuwbare energie en 32,5 procent meer energie-efficiëntie te halen. Hoeveel dit precies betekent voor Vlaanderen, is niet helemaal duidelijk. Volgens Tommelein zal de uitdaging vooral liggen bij de traag groeiende energie-efficiëntie. Hij wil gezinnen liever niet verplichten om inspanningen te leveren, en vreest dat bedrijven wegtrekken als de riem te hard aangetrokken wordt.

België heeft zich onthouden bij de stemming over de hogere Europese doelstellingen, enkele weken geleden. Volgens de N-VA kwam dat omdat een mechanisme, dat rekening houdt met de welvaart van de lidstaten, nadelig zou zijn voor België. Tommelein spreekt tegen dat de Europese Commissie België zo zou kunnen verplichten om maatregelen te nemen.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be