Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Vorig jaar was 47,39% van de in Vlaanderen geleverde elektriciteit afkomstig uit kernenergie. Dat blijkt uit het Brandstofmixrapport 2017 van de Vlaamse energieregulator Vreg. Hernieuwbare energiebronnen waren goed voor 31,41% en fossiele energiebronnen voor 20,38%. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2016.

Om stroom als 'groen' te mogen verkopen, moeten leveranciers een overeenkomstige hoeveelheid 'garanties van oorsprong' kunnen voorleggen. Van de in Vlaanderen geleverde groene energie, komt meer dan de helft uit waterkracht (56,14%), gevolgd door biomassa (16,50%) en windenergie (15,46%).

De groene stroom die in Vlaanderen wordt verkocht, is niet noodzakelijk in Vlaanderen geproduceerd. Dat geldt maar voor 19,87%. Scandinavië blijft de belangrijkste herkomstregio van de 'garanties van oorsprong' in onze contreien. Ook Frankrijk (15,33%) is een belangrijk herkomstland.

Verschillende leveranciers leveren uitsluitend groene stroom in Vlaanderen. Bij andere is het afhankelijk van de gekozen formule. Bij marktleider Engie Electrabel bijvoorbeeld hebben de groene formules een aandeel van maar 15,71%. Bij de andere formules (84,29%) gaat het om kernenergie aangevuld met energie uit fossiele brandstoffen.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be