Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In de eerste helft van 2018 werd er in Europa voor 4,5 Gigawatt aan extra windenergiecapaciteit geïnstalleerd. Dat blijkt uit cijfers van WindEurope. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar (6,1 GW), maar is in lijn met de verwachtingen.

Van de 4,5 extra geïnstalleerde Gigawatt was er 3,3 GW onshore, dus op land. Duitsland met 1,6 GW, Frankrijk met 605 MW en Denemarken met 202 MW hebben hun windenergiecapaciteit het hardst uitgebreid de afgelopen maanden. Offshore windenergie kreeg 1,2 GW bij en dat vooral in het Verenigd Koninkrijk (911 MW), België (175 MW) en Denemarken (28 MW). Duitsland plant op haar beurt verschillende nieuwe windturbines in zee in de tweede helft van dit jaar. Onshore steeg de capaciteit in België met 106 MW, goed voor een zesde plaats.

De verwachtingen voor heel 2018 zijn 3.3 GW extra capaciteit door offshore wind en 10,2 GW extra capaciteit onshore. Dit zou een totale groei aan windenergiecapaciteit van 13,5 GW betekenen voor 2018.

"We zijn op weg naar een degelijk jaar voor nieuwe windparken maar de groei is vooral te danken aan een handvol markten", is Pierre Tardieu van WindEurope voorzichtig optimistisch. "Deze statistieken tonen echter ook enkele bedenkelijke trends. Zo heeft Frankrijk veel nieuwe windturbines op land gebouwd dit jaar, maar ze hebben de afgelopen acht maanden geen enkele vergunning meer bekomen door een administratief probleem. De komende tijd zullen er hier daarom geen windturbines bijgezet worden."

"Voor offshore wind is Europe te afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Zij lopen voorop in reeds geïnstalleerde en geplande installaties. Dit in tegenstelling tot Duistland, waar de groei is stilgevallen. Ook andere landen moeten hun plannen voor offshore windenergie bijstellen en versnellen", aldus Tardieu.

 

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be