Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Op woensdag 19 september zetten VLEEMO en het RedTeam van Brandweer Zone Antwerpen een volgende stap in hun samenwerking. Nadat eerder rondleidingen en een evacuatie-oefening werden gehouden, werd er een infodag georganiseerd waarbij de inzetleiders zowel in theorie als in de praktijk informatie kregen over de windturbines op de Rechterscheldeoever van de Haven van Antwerpen. Daarnaast gaf ook het RedTeam uitleg over hun procedures en werkwijzen.

De samenwerking tussen VLEEMO en Brandweer Zone Antwerpen startte begin 2017 met een rondgang langs de turbines op Rechteroever. Op hetzelfde moment werd de DIP-toepassing geïmplementeerd, waarmee VLEEMO op een beperkte fiche alle noodzakelijke info kan bundelen die voor de brandweer noodzakelijk is bij een incident. Bedoeling is dat de hulpdiensten op basis van deze Digitale InterventiePlannen vlot hun weg kunnen vinden naar de voet van de turbine en dat ze bijvoorbeeld ook weten welke gevaren er aanwezig zijn.

Daarna werd het specifieke RedTeam van Brandweer Zone Antwerpen erbij betrokken en met hen werd een turbine bezocht. In het voorjaar van 2018 werd de eerste evacuatie-oefening gehouden met één team. Opdat alle teams de situatie in en rondom een windturbine zouden kennen, werd beslist om op woensdag 19 september 2018 een infodag te organiseren voor alle inzetleiders. In het eerste deel van deze dag bezochten alle inzetleiders, die een team van 4 à 5 personen onder zich hebben, twee verschillende turbines.

Sportief als ze zijn, gebruikten de inzetleiders allemaal de ladder om tot in de gondel van de 135 meter hoge turbine te geraken. Omdat het wel wat energie kost om een turbine twee keer te beklimmen en af te dalen, moest het krachtenarsenaal 's middags terug worden aangevuld. Dat gebeurde bij een lichte lunch, gecombineerd met een theoretisch luik. VLEEMO presenteerde onder meer een overzicht van de operationele turbines en de turbines die op korte en middellange termijn op de planning staan. Op die manier weet het RedTeam wat er nog staat te gebeuren op hun grondgebied. Ook de bespreking van de Digitale Interventieplannen kwam aan bod. Daarna was het de beurt aan het RedTeam om hun werkwijzes, procedures en bekommernissen uit de doeken te doen.

Bedoeling is om een paar keer per jaar een evacuatie-oefening te organiseren zodat alle teams van het RedTeam zo snel mogelijk vertrouwd raken met de windturbines en hun specifieke kenmerken. Hopelijk zal het nooit nodig zijn, maar door deze periodieke trainingen hopen beide partijen goed voorbereid zijn mocht er in de toekomst een incident gebeuren in of rond een turbine.

Tot slot werd er een preview getoond uit het VTM-programma "Helden van hier", een fragment van de evacuatie-oefening werd uiteindelijk uitgezonden op woensdag 17 april 2019 op VTM en kan u hier herbekijken.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be