Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In 2019 zullen de zes windmolenparken op de Belgische Noordzee genoeg elektriciteit leveren om het jaarverbruik van zowat 1,3 miljoen huishoudens te dekken. Dat is vergelijkbaar met de elektriciteit die wordt opgewekt door een grote en kleine kerncentrale samen, zo blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform (BOP).

Het voorbije jaar werd een belangrijke kaap gehaald: de 274 windturbines in de vijf bestaande windparken op de Belgische Noordzee - samen goed voor 1.186 MW aan capaciteit - produceerden 3.408 gigawattuur aan elektriciteit. Of het jaarverbruik van een miljoen gezinnen, aldus het Belgian Offshore Platform (BOP), de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee.

In de tweede helft van dit jaar zal het zesde windmolenpark (Norther) - momenteel in opbouw - ook stroom leveren. Dat brengt de teller op 1.556 MW capaciteit: evenveel capaciteit als kernreactoren Doel 1 en Tihange 1 samen. Die zes parken zullen daarmee voldoende elektriciteit produceren om het verbruik van zowat 1,3 miljoen gezinnen te dekken.

Tegen 2020 komen er nog eens twee parken bij, wat de capaciteit op 2.262 MW zal brengen: goed voor de helft van het stroomverbruik van de gezinnen en 10 procent van het totale Belgische stroomverbruik.

Extra capaciteit 

De regering besliste vorig jaar bovendien om een nieuwe zone op de Noordzee voor extra windmolenparken te creëren, ter hoogte van De Panne. Daardoor kan er 1.700 MW tot 2.100 MW aan capaciteit bijkomen. Hiermee zou het volledige jaarlijkse stroomverbruik van de Belgische gezinnen kunnen worden beleverd. Die windmolenparken kunnen binnen de 2 à 3 jaar worden gebouwd. 

“Tegen 2023 kunnen we, als aan alle randvoorwaarden is voldaan, 4 gigawatt aan capaciteit op de Noordzee hebben”, zegt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het BOP. Met de randvoorwaarden verwijst het BOP naar de aanbesteding van de nieuwe capaciteit. Met andere woorden: als toegewezen is wie de parken aan welke prijs mag bouwen en uitbaten.

Met een capaciteit in 2018 van 1.186 MW aan windenergie op zee doet België overigens beter dan Nederland. De noorderburen hadden eind 2018 1.118 MW aan capaciteit staan. 

Belga

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be