Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In 2019 werden in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 75 MW. Er zijn nu 543 operationele windturbines in Vlaanderen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1278 MW aan windenergie. De windenergiesector rekent op de Vlaamse regering om het beleidskader voor windenergie te versterken, zodat een verdere groei kan gerealiseerd worden.

Dit jaar zijn er in Vlaanderen 25 windturbines bijgekomen, met een extra geïnstalleerd vermogen van 75 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1278 MW brengt. “De cijfers van dit jaar liggen beneden de gemiddelde groeiverwachting”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Dit heeft onder meer te maken met blijvend aanslepende beroepsprocedures tegen verleende vergunningen en het woelige vaarwater waarin een aantal windturbineconstructeurs terecht zijn gekomen, waardoor de prijzen een opwaartse stijging kennen en leveringen laattijdig of zelfs niet worden uitgevoerd. De bouw van vergunde projecten komt hierdoor onder druk te staan.

De windenergiesector rekent op de Vlaamse regering om het beleidskader voor windenergie te versterken. Het potentieel kan nog verder groeien als men in Vlaanderen de nodige maatregelen neemt om bijkomende opportuniteiten voor wind te creëren. De beleidsnota van de minister tekent een aantal andere belangrijke pistes uit, zoals de vereenvoudiging van vergunningen en het versnellen van procedures. ”We rekenen op procedures die een eenduidige toepassing van de regelgeving garanderen, tijdwinst opleveren en kostenbesparend zijn. Dat zijn belangrijke stappen voor het behalen van de doelstellingen. We denken hierbij aan het verkrijgen van uitspraken in de beroepsprocedures binnen een termijn van 6 maanden”, stelt Bart Bode.

Europees en wereldwijd wordt er immers opgeroepen voor een versnelde realisatie van hernieuwbare energieprojecten in functie van de klimaatdoelstellingen. Windenergie kan hier in Vlaanderen een substantiële bijdrage aan leveren. Bovendien dragen bijkomende investeringen in windenergie ook verder bij aan een groeiende werkgelegenheid en aan de bevoorradingszekerheid van groene stroom voor onze bedrijven en gezinnen.

Aangroei per provincie

Met 4 bijkomende windturbines in 2019 blijft er in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen nog heel wat potentieel onbenut. In de provincie Antwerpen kwamen er dit jaar 7 windturbines bij, maar werden er ook een aantal uit dienst genomen, die volgend jaar worden vervangen. In Oost-Vlaanderen blijft windenergie sterk groeien: daar kwamen 14 nieuwe windturbines bij. In Vlaams-Brabant en Limburg werden er geen nieuwe windturbines bijgeplaatst.

Installaties per provincie

 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

VLAANDEREN

Bijkomend vermogen (MW) in 2019

25

-

36

-

14

75

Totaal geïnstalleerd vermogen (MW)

332

252

444

60

190

1278

Bijkomend aantal turbines in 2019

7

-

14

-

4

25

Totaal aantal turbines

131

117

178

25

92

543


 Over VWEA

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

Perscontact: Bart Bode, Directeur VWEA            Tel. 0485 522 947 | Email: bart.bode@ode.be

Meer informatie:  www.ode.be

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be