Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

 DVDW.JPG

Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. In Vlaanderen willen we bij deze gelegenheid de 30.000 coöperanten van de vele windprojecten in de kijker zetten. Zij zijn de ambassadeurs van windenergie in Vlaanderen.

De leden van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, leveren heel wat inspanningen om de omwonenden van een windpark te betrekken bij de bouw, ontwikkeling en uitbating van dit windpark.

De belangrijkste behoefte daarbij is goede informatie: mensen willen weten hoe dit werkt, hoe dat nu zit met geluid en slagschaduw. Deze informatie op een degelijke en toegankelijke manier verschaffen is cruciaal voor het draagvlak van windenergie in Vlaanderen. Daartoe levert de windenergiesector een bijzonder grote inspanning.

Daarnaast worden door de VWEA leden diverse modellen van financiële participatie in een windpark aangeboden. In Vlaanderen hebben zowat 30.000 personen hier al op ingetekend.

“Goed geïnformeerde mensen, die overtuigd zijn van de reële voordelen van windenergie en mensen die hierin financieel participeren zijn echte ambassadeurs voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. “Zij overtuigen vaak vrienden, kennissen en buren om mee te doen aan informatiemomenten of deelname in een financieel participatiemodel en zorgen zo voor een verbreding van het lokale draagvlak.

Jaar na jaar blijkt ook uit de bevraging door de overheid, met name van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap, dat een grote meerderheid van de Vlamingen voorstander is van windenergie, ook in hun buurt. Slechts een kleine minderheid is echt tegen nieuwe windparken.

“Wij willen ter gelegenheid van de Dag van de Wind onze 30.000 coöperanten van harte bedanken voor de stem die ze geven aan windenergie in Vlaanderen”, stelt VWEA. We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun positieve houding en de grote betrokkenheid die zij betonen bij windenergie in Vlaanderen.

VWEA hoopt dan ook dat de beleidsverantwoordelijken het voorbeeld van de 30.000 ambassadeurs volgen en mee het lokale draagvlak verder uitbouwen.

Perscontact: Bart Bode, Directeur VWEA            Tel. 0485 522 947 | Email: bart.bode@ode.be

 VWEA.jpg

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be