Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In Vlaanderen werden dit jaar 57 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een aangroei in vermogen van 206 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 619 met een totaal vermogen van 1543,5 MW. Daarmee is de doelstelling 2020 met een jaar vertraging behaald. De windenergiesector pleit voor een stabiel juridisch kader om de aangroei, die nodig is om de doelstelling 2030 te behalen, te garanderen.

ODE logos2019 VWEA

In 2021 zijn er in Vlaanderen 57 windturbines bijgekomen, met een extra geïnstalleerd vermogen van 206 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1543,5 MW[1] brengt.

Ondanks de moeilijke economische situatie en de gevolgen van de Covid-crisis toont de sector zich veerkrachtig en slaagde ze erin om deze groei te realiseren, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

De vergunningen van de projecten die dit jaar gebouwd zijn, dateren al van enkele jaren geleden. Ook volgend jaar staan er heel wat projecten in de steigers, maar of die tijdig kunnen gebouwd worden, is nog maar de vraag. Ook de windenergiesector ondervindt immers vertraging in de leveringen en tekorten in onderdelen, zoals chips. Dat maakt de precieze planning bijzonder moeilijk.

“Windenergie is meer dan ooit hard nodig om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden”, stelt Bart Bode. De sector staat klaar om de doelstelling 2030 mee te realiseren en rekent op de nodige ondersteuning daarbij.  “Een stabiel juridisch kader, vlottere procedures en een uitbreiding van het huidige ruimtelijke kader voor windenergie, zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te  garanderen, als we onze doelstellingen willen halen.

Wij hopen snel te mogen vaststellen dat de doorgevoerde maatregelen van de Vlaamse regering rond de problematiek van aanslepende beroepsprocedures resulteren in een behandelingstermijn van maximum 6 maanden.”

Aangroei per provincie

In West-Vlaanderen zorgden de realisaties in de Zeebrugse haven voor een fikse groei van 62 MW (16 windturbines). In de provincie Antwerpen werd er 60 MW (17 windturbines) bijgebouwd. In Oost-Vlaanderen kwam er dit jaar 50 MW (14 windturbines) bij. In Limburg werd er 30 MW (9 windturbines) bijgebouwd, terwijl in Vlaams-Brabant er in 2021 sinds lang 4 MW (1 windturbine) werd geïnstalleerd.

[1] Dit is het totaal netto vermogen eind 2021, rekening houdend met de 11 windturbines die in 2021 afgebroken werden en later zullen vervangen worden.

Perscontact: Bart Bode, Directeur VWEA            Tel. 0485 522 947 | Email: bart.bode@ode.be

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be