Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

De coöperatieve vennootschap Wind voor “A” hield zijn jaarlijkse algemene vergadering in de lokalen van de Antwerpse Biopolder Campus. Dat is sedert 1 juni het officiële adres van de coöperatie.

Algemene Vergadering Wind voor A 2

FOTOALBUM

Wind voor “A” heeft tot doel burgers te betrekken bij de transitie naar hernieuwbare energie. Zo krijgt hij of zij de kans om projecten met betrekking tot windenergie te ondersteunen. “Als coöperatie zijn we verplicht om jaarlijks een algemene vergadering te houden. Het is voor de eerste keer dat we naar ons nieuw thuisadres trekken en dat is de Antwerpse Biopolder Campus”, zegt ondernemer Ben Simons.

Wind voor “A” telt 1500 coöperanten en ongeveer tien procent kwam ook naar de algemene vergadering. Zij werden ontvangen in de eetzaal van de oude Berenschool, waar later op de avond Paul D’Hoore het in zijn uiteenzetting had over beleggen in crisistijden.

De algemene vergadering was de eerste activiteit op de Antwerpse Biopolder Campus. Dat is een prestigieus toekomstproject van Ben Simons. Hij wil in de gebouwen van de oude Berenschool mensen opleiden in innovatieve en milieugerichte beroepen zoals windmolentechniek en biolandbouw. Er komen ook plattelandsklassen voor kinderen uit de basisschool en de eerste graad secundair en ruilwinkel Polderhart krijgt er een vaste stek.

Gazet van Antwerpen, vrijdag 3 juni 2022

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be