Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Er zijn diverse redenen waarom een operationele windturbine soms niet draait. De windturbine staat stil omdat hij in onderhoud is, de windturbine wordt stilgelegd om de slagschaduwnorm niet te overschrijden, omdat het elektriciteitsnet overbelast kan zijn, om avifaunistische redenen …. of het is koud en er is ijsvorming mogelijk op de wieken. Om de winterprik te overbruggen, hebben zowel Vleemo als Wind aan de Stroom een team dat instaat voor het winterbeheer.

Waarom winterbeheer?

Tijdens een koude periode is het mogelijk dat er zich ijs zou kunnen vormen op de windturbine. Vooral de wieken zijn hier gevoelig aan door de hoge snelheid waarmee ze ronddraaien. Dit ijs zou vervolgens kunnen loskomen en naar beneden vallen. Als de windturbine nog zou draaien kan dit ijs zelfs weggeworpen worden.

20210209_windturbines-WS_3.jpg

1. Preventie ijsworp

Elke windturbine is wettelijk verplicht uitgerust met een ijsdetectiesysteem om de windturbine automatisch stil te zetten bij winterse omstandigheden waardoor ijsworp niet voorkomt. Wind aan de stroom en Vleemo gebruiken zelfs parallel 3 systemen:

  • Meteostations: dit systeem meet oa temperaturen, vochtigheid, neerslag en ter hoogte van de gondel van de windturbines op verschillende locaties in de Haven. Het meteostation gebruikt al deze waarden om te bepalen of er ‘bijna’ condities voor ijsaccumulatie zijn.
  • Labko sensor: deze sensor bevat een thermisch meetsysteem dat gevoelig is voor ijs en wordt tevens op de gondel van de windturbines geplaatst.
  • Power curve meting: dit systeem detecteert ijsaccumulatie op de wieken op basis van het vermogen van de windturbine bij een bepaalde windsnelheid.

In al deze gevallen worden de windturbines preventief stilgelegd.

2. Maatregelen ijsval

De grootste ijsaccumulatie wordt voorkomen doordat de windturbines automatisch stilvallen. Echter kan er zich op een stilstaande windturbine nog steeds ijs op de wieken vormen, al is dit dan maar een fractie vergeleken met een draaiende windturbine. Ijs dat van een stilstaande windturbine zou kunnen vallen noemen we ijsval.

Wind aan de stroom en Vleemo treffen voor dit scenario allerlei maatregelen nabij de windturbine. Er worden perimeters uitgezet, LED waarschuwingsborden en flitslampen lichten op, er worden automatisch mails naar de betrokken partijen nabij de windturbinesites verstuurd, bladverwarming* wordt ingeschakeld en een dispatch dienst wordt ingericht die de situatie op de voet volgt.  

*Bladverwarming: de turbinewieken zijn uitgerust met een verwarmingssysteem waarmee ijsaccumulaties op de wiekenworden vermeden en/of onder toezicht van een medewerker kunnen worden afgesmolten. M.a.w. kan het systeem het fenomeen van natuurlijke dooi bij opwarming van de buitenlucht voor zijn. Bij sommige windturbines kan dit systeem zelfs preventief alle wieken constant warm houden waardoor ijsaccumulatie wordt voorkomen.

3. Inspecties

Na de winterse omstandigheden wordt een windturbine nooit zomaar heropgestart. Een medewerker zal de windturbines eerst visueel ter plekke met een verrekijker inspecteren, zoals ook wettelijk verplicht is. Pas als we zeker zijn dat de windturbine ijsvrij is, wordt deze opnieuw gestart.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be