Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Op 30 januari kwamen de verschillende energieministers van ons land bij elkaar om afspraken te maken over de start van een interfederale energievisie. De gewesten en de federale overheid zullen samen een energiepact afsluiten dat de energievisie van ons land bepaalt voor de toekomst. Er wordt gewerkt richting 2030 en 2050.

Het energiepact wordt al meer dan twee jaar in het vooruitzicht gesteld, maar toch is dit de eerste keer dat de ministers elkaar officieel ontmoetten. De vier ministers moeten samen bekijken hoe de begeleidende maatregelen worden verdeeld. Er is volgens de ministers opslag van energie nodig, een betere samenwerking met de buurlanden en een grotere strategische reserve. De vraag naar energie moet dan weer omlaag.

De gascentrales, die moeten bijspringen als de productie en afname van elektriciteit uit evenwicht dreigen te raken, zijn momenteel immers verlieslatend omdat de elektriciteit te weinig opbrengt op de markt.

De ministers zullen vier werkgroepen opstarten, elk onder het voorzitterschap van een van de entiteiten:

  • Productie (Vlaanderen)
  • Interconnectie en flexibiliteit (Federaal)
  • Marktwerking (Wallonië)
  • Governance (Brussel)

De verschillende werkgroepen zullen het beleid en de strategie van de entiteiten oplijsten, de uitdagingen bepalen en een plan van aanpak voostellen dat de basis zal vormen van de energievisie. Nadien zullen ook de stakeholders en experten betrokken worden. Woensdag 15 maart komen de ministers terug bij elkaar om de werkzaamheden te evalueren.

In dit energiepact staat voor ODE de duurzame energietransitie centraal. ODE en EDORA publiceerden daarover in november een visiedocument.

Voor het einde van het jaar moet het energiepact tussen de gewesten en de federale overheid een feit zijn.

(Bron: Persbericht minister Tommelein)

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be