Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In 2016 leveren 52 nieuwe windturbines groene stroom aan het net in Vlaanderen , samen goed voor 133 Megawatt. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 922 MW, t.o.v. 808 MW eind 2015. Daarnaast is er nog 143 MW in aanbouw. Opvallend is dat 92 % van de nieuwe projecten in 2016 op haven- en industrieterreinen werden gerealiseerd. En nog markanter is dat West-Vlaanderen als meest windrijke provincie met slechts vijf nieuwe turbines zwaar achterop hinkt.

In 2016 werden 23 van de 25 nieuwe windparken op haven- en industriegronden gebouwd. Dit geeft aan dat vele bedrijven de noodzaak van windenergie voor hun stroomvoorziening inzien. “Het is een goede zaak dat windturbines ook dicht bij de consumenten worden gerealiseerd”, zegt VWEA-directeur Bart Bode. “Dit geeft immers kansen op vraagsturing en opslag, wat voor de bedrijven een bijkomende economische bonus kan betekenen.”

Bij de 143 MW die reeds in aanbouw is (maar nog niet aangesloten op het net) zien we een meer gemengd beeld. Naast de verdere ontwikkeling in haven- en industriegebieden, worden ook windturbines gebouwd langs autowegen en kanalen, om zo aan te sluiten bij bestaande lijninfrastructuur.

Opvallend is dat de verdere ontwikkeling in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen achterop hinkt. In 2016 kwamen er slechts 5 windturbines bij. “Twee daarvan zijn dan nog ter vervanging van oude, kleinere turbines” stelt Bart Bode vast. Bij de windturbines in aanbouw valt er geen enkele te noteren in de kustprovincie. Er moet snel een oplossing komen voor de onnodige beperkingen die door de radars van Koksijde, Oostende en Jabbeke worden opgelegd. “Ook de haven van Zeebrugge moet dringend een ambitieus windbeleid uittekenen”, vindt VWEA. Dit ligt trouwens in lijn met wat de Vlaamse regering uittekent in haar conceptnota Windkracht 2020.

Ondanks de goede intenties van dit initiatief van de Vlaamse regering, vreest VWEA dat er op een sluipende wijze bijkomende hindernissen voor het plaatsen van nieuwe windparken worden gecreëerd. “Wij willen rekening houden met bijvoorbeeld natuureisen, maar deze moeten redelijk blijven.Daarom is het belangrijk dat hindernissen effectief worden weggewerkt en geen bijkomende obstakels worden geschapen”, zegt Bart Bode.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be