Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Op donderdag 8 december bracht minister Bart Tommelein, Vice-Minister van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Energie, Financiën en Begroting, een bezoek aan Vleemo. Hij nam er onder meer een kijkje op de werf van het grootste Vlaamse windenergieproject onshore dat momenteel door Vleemo gebouwd wordt. Die dag werd de dertigste van de in totaal 57 wieken gelift, wat het bezoek een extra symbolische dimensie gaf.

Op donderdag 30 juni werd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois het officiële startschot gegeven voor het grootste windenergieproject onshore in Vlaanderen. Voor dit project bouwt Vleemo op de rechteroever van de Antwerpse haven 19 windturbines van de 3 Megawatt-klasse, goed voor een investering van 110 miljoen euro. Om dit te realiseren, werkt Vleemo samen met turbineleverancier Enercon en Belfius, dat voor de bankfinanciering zorgt.

Ruim vijf maanden later, op donderdag 8 december, werd de dertigste van de in totaal 57 wieken gelift, wat betekent dat dan tien van de 19 windturbines gebouwd zullen zijn. Verwacht wordt dat deze eerste tien begin 2017 operationeel zijn. De overige negen turbines zullen vermoedelijk een jaar later in werking treden.

Reden genoeg voor Minister van Energie, Financiën en Begroting Bart Tommelein om een bezoek te brengen aan het windturbinepark in opbouw. Hij bezocht de turbines met een tiphoogte van 200 m en een rotordiameter van liefst 115 m van dichtbij en kreeg hierover uitleg van deskundigen.

Voor Vleemo eindigt het verhaal echter niet met dit project. Vleemo participeert ook, via de Groene Energie Haven Antwerpen, samen met het Havenbedrijf Antwerpen in Wind Aan de Stroom die op Linkeroever 16 windturbines exploiteert en zopas gestart is met de bouw van 5 extra turbines.

Dit betekent dat er tegen het voorjaar van 2018 52 turbines in de Antwerpse Haven operationeel zullen zijn die geëxploiteerd worden door Vleemo en Wind Aan de Stroom, goed voor een vermogen van 146,75 MW. Deze zullen genoeg hernieuwbare stroom produceren voor ongeveer 106.000 gezinnen.

Aansluitend zullen een aantal bijkomende windturbines waarvoor de vergunningen reeds verkregen werden, gerealiseerd worden. In functie van de verdere optimale invulling van het windenergiepotentieel in de haven, is momenteel een strategische milieueffectenrapportering lopende. Daarna zullen er nog tussen de 60 en 100 windturbines bijkomen in de Antwerpse haven. Op die manier zal Vleemo een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van stad en haven én Vlaanderen.

Video: Groene stroom voor 100.000 gezinnen

Bekijk hier de artikels n.a.v. het bezoek

Download hier het officiële persbericht in PDF

 

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be