Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Voor het eerst kon in 2015 meer energie worden opgewekt met duurzame bronnen als windmolens en zonnepanelen, dan met kolen.

Vorig jaar was een recordjaar voor duurzame energiebronnen 2015, becijferde het Internationaal Energie Agentschap (IAE) in Parijs. Van de nieuwe capaciteit op de stroommarkt wereldwijd was iets meer dan de helft afkomstig van hernieuwbare bronnen, vooral zonne- en windenergie.

China was de grootste aanjager van duurzame energie, het land plaatste vorig jaar twee windmolens per uur. Daarnaast werden er elke dag wereldwijd 500.000 zonnepanelen geïnstalleerd. De groei van duurzame energie was daarmee vorig jaar groter dan die van steen- en bruinkool, dat in 2014 nog de meeste nieuwe opwek capaciteit leverde op de stroommarkt.

IAE blijft kritisch

Dat komt volgens het IAE omdat er vanuit verschillende overheden flink geïnvesteerd werd in groene energie, wat wereldwijd heeft geleid tot een sterke groei in duurzame energiebronnen. Niet alleen China, maar ook de VS, India en Mexico zetten er vol op in. Vorig jaar kwam er zo 153 gigawatt duurzame energiecapaciteit bij of evenveel als de totale capaciteit van een land als Canada.

Let wel, dat betekent niet dat er in 2015 met die hernieuwbare energiebronnen wereldwijd ook daadwerkelijk meer groene energie werd opgewekt. Op dat vlak blijven kolen voorlopig nog steeds de nummer één. Windmolenparken en zonnepanelen zijn nu eenmaal afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen niet altijd op volle capaciteit draaien. Kolencentrales wel, waardoor ze ondanks een lagere capaciteit over een volledig jaar toch vaak meer energie opwekken.

Kantelpunt

Daarom blijft het IAE in zijn rapport kritisch. Ondanks de groei moet op de langere termijn meer worden gedaan opdat de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius blijft, de doelstelling van het vorig jaar in Parijs gesloten klimaatakkoord. Het opwekken van elektriciteit door groene energiebronnen ligt op schema, maar dat geldt niet voor de sectoren transport of verwarming, waarschuwt het Parijse instituut.

Toch is er volgens het IAE sprake van een belangrijk kantelpunt. 'We beleven een transformatie van de wereldwijde energiemarkt, geleid door duurzame energie', zegt IAE-directeur Fatih Birol tegen de Financial Times.

De voorbije jaren daalden de gemiddelde installatiekosten van een windmolenpark met 30 procent en die van zonnepanelen zelfs met twee derde.

Volgens het IAE is de vrije val van de kosten bovendien nog lang niet ten einde. Voor de komende vijf jaar verwacht het in Parijs gevestigde instituut dat de kosten van zonnepanelen met een kwart zullen dalen en van windenergie op land met 15 procent.

Kwart van alle energie

Hernieuwbare energie heeft volgens het IAE dan ook een mooie toekomst. In 2021 zal het aandeel duurzame energiebronnen gegroeid zijn van 23 naar 28 procent, verwacht het agentschap. Dan zullen windmolens en zonnepanelen naar verwachting de hoeveelheid energie kunnen opleveren die de VS en de EU op dit moment samen opwekken.

 

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be