Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Verschillende Belgische universiteiten werken aan een project om permanent hernieuwbare energie te produceren. Doel is de overproductie van zonne- en windenergie op te slaan om te gebruiken in geval van stroomtekort, zo meldt de UCL, één van de deelnemende universiteiten.

Drie Franstalige uniefs (UCL, ULB, UMons) en de Vlaamse universiteiten VUB en UGent nemen deel aan het project FREE (Flexible eneRgy vEctors of the futurE) dat deels wordt gefinancierd door Engie Electrabel en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De universiteiten werken specifiek rond chemische opslag, meer bepaald het aanwenden van het overschot hernieuwbare elektriciteit om waterstof te produceren door elektrolyse van water. De waterstof kan vervolgens als zodanig gebruikt worden of omgezet in methaan, methanol of ammoniak, brandstoffen die in vloeibare vorm of als gas kunnen opgeslagen worden tot men er nood aan heeft, onder meer bij een tekort aan elektriciteit.

Het project FREE wil een plan van co-generatie ontwikkelen, gebaseerd op chemische opslag die een residentiële wijk zal bevoorraden. Er zijn drie onderzoeksgebieden ontwikkeld: één maakt een stand van de studies die bestaan over de productie en het opslaan van hernieuwbare elektriciteit, de andere as bestudeert de efficiëntie van brandstoffen in een gasmotor en een derde buigt zich over de valorisatie van CO2 uitgestoten door gasturbines.

 

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be