Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

7% lag de windsnelheid lager dan het gemiddelde van de tien voorgaande jaren Het heeft in 2016 te weinig gewaaid, waardoor producenten van windenergie het slechtste jaar sinds 2010 achter de rug hebben.

De windsnelheid lag vorig jaar 7 procent lager dan het gemiddelde van de tien voorgaande jaren. In die tien jaar scoorde alleen 2010 slechter. Volgens weerman David Dehenauw bedroeg de gemiddelde windsnelheid in 2016 slechts 3,4 meter per seconde. "Dat is zeer abnormaal. De normale waarde is 3,7 meter per seconde."

"Vooral in het voorjaar was er een gebrek aan wind", zegt Bart Bode, directeur bij de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). "Minder wind betekent minder productie en dat is voor de leveranciers van windenergie slecht nieuws. Maar het verlies werd wel gecompenseerd door de komst van 52 nieuwe windturbines. Aan een tekort aan wind kan je niets doen. We zoeken wel mogelijkheden om windenergie op te slaan tijdens productiepieken."

Met de 52 nieuwe windturbines, die samen goed zijn voor 133 megawatt (MW), bedraagt het totale geïnstalleerd vermogen aan windenergie in Vlaanderen nu 922 MW, tegenover 808 MW eind 2015. Vlaanderen telt 425 windturbines. De meeste staan in Oost-Vlaanderen (117), de minste in Vlaams-Brabant (26). Daarnaast is er nog 143 MW in aanbouw. Eén megawatt is voldoende voor de stroomvoorziening van zevenhonderd gezinnen.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be