Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

VLEEMO en de Brandweer Zone Antwerpen gaan samen voor veiligheid in en rond de windturbines. Zowel de Brandweer als het specifieke RedTeam bezochten reeds meerdere turbines. Daarnaast bespraken ze met VLEEMO hoe er zo snel mogelijk gereageerd kan worden in geval van een calamiteit.

Enkele maanden geleden stelde de Brandweer Zone Antwerpen VLEEMO de vraag of VLEEMO mee wilde werken aan het project van de Digitale Interventie Plannen (DIP). Dergelijk plan heeft tot doel een snelle oriëntatie binnen de Antwerpse Haven mogelijk te maken voor de interventieleider van de brandweer. Het duidt o.a. de toegangen, gevaren, voorzieningen en contactpersonen aan. Zo kan een interventie in een anders onbekende omgeving meer gericht worden aangepakt. Om dit te bereiken heeft de Brandweer Zone Antwerpen een softwarepakket ontwikkeld dat het mogelijk maakt om via een digitaal platform samen te werken met de verantwoordelijke van een site. Een eerste versie van de Digitale Interventie Plannen werd reeds door VLEEMO opgemaakt. Omdat ook het perspectief van de Brandweer zelf hierbij zeer belangrijk is, werd er op 27 maart een rondgang georganiseerd.

In een tweede fase werd ook het RedTeam betrokken. RED-teams worden ingezet bij interventies waar een ladderwagen ontoereikend is om slachtoffers die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden op een veilige manier te redden. De hoogte en soms beperkte ruimte in de gondel maakt van een windturbine een moeilijk bereikbare plaats. Onder begeleiding van een Enercon-verantwoordelijke klom het RedTeam op 31 mei in de turbine en bekeek daar welke materialen er nodig zijn om een redding te kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling om op termijn enkele incidenten te simuleren om zo de Brandweer vertrouwd te maken met de specifieke kenmerken van een windturbine. 

Bekijk hier enkele foto's van de rondgang met de Brandweer en het RedTeam:

  • P3272863-Medium
  • P3272864-Medium
  • P3272868-Medium
  • P3272880-Medium
  • P5313059-Medium
  • P5313062-Medium
  • P5313065-Medium

 

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20