Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

Volgens de cijfers die door WindEurope zijn gepubliceerd, werd er in de eerste helft van 2017 in Europa 6,1 GW aan extra windenergiecapaciteit geïnstalleerd. De figuur geeft weer dat Europa voor de bouw van installaties een topjaar tegemoet gaat, hoewel er een aantal zorgwekkende trends zijn.

In de eerste helft van 2017 werd er in totaal 4,8 GW windvermogen op het land geïnstalleerd, hoewel het aantal installaties grotendeels plaatsvonden in Duitsland (2,2 GW), Groot-Brittannië (1,2 GW) en Frankrijk (492 MW). Er vond ook activiteit plaats in offshore windenergie: 18 projecten in vier EU-lidstaten (Duitsland, Groot-Brittannië, België en Finland), die totaal 1,3 GW geïnstalleerd hebben.

In de eerste helft van het jaar werd er € 8,3 miljard aan nieuwe activa gefinancierd: € 5,4 miljard op land en € 2,9 miljard offshore, waarvan voor offshore windenergie in dezelfde periode in 2016 een recordbedrag van € 14 miljard werd geïnvesteerd. Hier is er ook de trend voor marktconcentratie zichtbaar, met 53% van de totale investeringen (onshore en offshore) in Duitsland en geen investeringen in offshore-windenergie in het Verenigd Koninkrijk.

Pierre Tardieu, hoofd beleid van WindEurope zei: "We zitten op schema voor een goed jaar in vermogen aan windenergie-installaties, maar de groei wordt aangedreven door een handvol markten. Ten minste tien EU-landen hebben tot nu toe nog geen enkele MW geïnstalleerd. Door de afschaffing van het Britse obligatiesysteem voor hernieuwbare energie zal er een nog grotere marktconcentratie zijn in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Voor offshore windenergie is het niveau van financieringsactiviteit zorgwekkend. Alhoewel er nog enkele jaren voldoende zal worden geïnstalleerd, heeft de industrie duidelijkheid nodig over de volumes voor de periode na 2020 om de huidige kostenvermindering te kunnen behouden."

Tardieu voegde eraan toe: "De lidstaten dienen zo snel mogelijk hun nationale energie- en klimaatplannen tot 2030 vrij te geven. In combinatie met het door de Europese Commissie voorgestelde driejaarlijkse veilingskalender zullen de nationale plannen voor windenergie broodnodig zijn voor de voorzieningsketen van windenergie".

* Voor Zweden zijn de cijfers gebaseerd op bestellingen

De volledige halfjaarlijkse statistieken inclusief vooruitzichten voor 2020 op middellange termijn en een Webinar gewijd aan deze statistieken zal in de tweede helft van september 2017 worden gelanceerd.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20