Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

Op woensdag 11 oktober bracht een delegatie van het Chinese Nationaal Energie Agentschap een bezoek aan VLEEMO. Het was op initiatief van het Directoraat-Generaal voor Energie van de Europese Commissie onder leiding van Ruben Kubiak dat deze bijeenkomst tot stand kwam. 

Tijdens het eerste deel van de dag kregen ze een uitleg over VLEEMO als bedrijf, de geschiedenis ervan, het projectgebied op zowel Rechter- als Linkeroever en de specifieke aspecten van windenergie in de Haven van Antwerpen. In de namiddag werden ze rondgeleid door het windturbinepark op de Rechteroever.

Chinese delegatie op bezoek bij Vleemo
Een Chinese delegatie op bezoek bij Vleemo

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20