Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

Windturbines dekten de voorbije nacht bijna een derde van ons stroomverbruik, zo blijkt uit cijfers van hoogspanningsbeheerder Elia. Dat is een record. Nooit eerder dekte stroom van Belgische windturbines een zo groot deel van ons elektriciteitsverbruik.

Windmolens op zee en op land produceerden van 03.00 tot 04.00 uur zondagochtend ruim 2.000 MW elektriciteit, op een verbruik van iets meer dan 7.000 MW. "Dat zorgde voor een nieuw Belgisch recordaandeel van 28 procent windstroom", aldus Chris Derde, topman van windstroombedrijf Wase Wind.

De piek lag op zondagochtend, maar ook de rest van de dag zorgde de strakke wind voor goede cijfers. Zo dekte windenergie op 22 oktober gemiddeld negentien procent van de totale elektriciteitsvraag in België ofwel 39 Gigawattuur. Hiermee stond ons land op de achtste plaats in de Europese ranking en scoorde het beter dan het Europees gemiddelde dat op 17,6% lag. Dat berekende WindEurope

Offshore windenergie zorgde zelfs voor een Belgisch record: 19 GWh op een totaal van 210 GWh in heel Europa. In totaal leverden on- en offshore windenergie op 22 oktober voor 1.274 GWh aan elektriciteit, goed voor het energieverbruik van 128 miljoen gezinnen. In verhouding tot de elektriciteitsvraag was het Ierland dat het meeste windenergie produceerde: zo’n 42%. In Duitsland werd die nacht 40 procent van het verbruik verzekerd door elektriciteit opgewekt door wind. Als het aantal Gigawattuur als maatstaf wordt genomen, bekleedde Duitsland met voorsprong de eerste plaats met 435 GWh.

“Tien jaar terug was 2.000 MW windstroom nog een verre droom en was er grote twijfel of ons stroomnet dat zou aankunnen”, zegt Derde. "Het was onrealistisch. Kijk nu. Het is wel degelijk mogelijk. En het Elia-net is netjes in evenwicht. Toch een positieve evolutie. "Een verdubbeling van het aandeel windstroom is mogelijk tegen 2025.”

Wilt u elke dag de statistieken over de Europese windenergie bekijken, hou dan onze pagina Windenergie in het oog.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20