Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Windenergie dekte zaterdag een kwart van het Europese stroomverbruik. Waarnemers spreken van een record. Een zware herfststorm deed de windenergieproductie pieken.

Een zware storm heeft in Duitsland en enkele landen in Centraal-Europa veel schade veroorzaakt. Tegelijk brak hij een record in windenergie. Volgens de website van Wind Europe was zaterdag 24,6 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie afkomstig van windparken aan wal en op zee. Tot dan was het record een aandeel rond 20 procent. Wind Europe is de spreekbuis van de windenergiesector in Europa.

Het voorbije weekend woog vooral de windenergieproductie in Duitsland zeer zwaar door. De Duitse windparken namen zaterdag met een elektriciteitsproductie van 790 gigawattuur meer dan 10 procent in het energieverbruik in de landen van de Europese Unie voor hun rekening. Vergeleken met het totale stroomverbruik in Duitsland waren de Duitse windparken goed voor een aandeel van 61 procent.

Vooraf werd al verwacht dat de windenergieproductie bij onze oosterburen zou pieken. De stroomprijs voor aankoop van elektriciteit tijdens het weekend kelderde. Op de groothandelsmarkt moesten producenten die hun installaties tijdens het weekend wilden laten draaien, er zelfs geld op toeleggen.

Behalve Duitsland maakten ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen en Denemarken deel uit van de top 5 van de grootste windenergieproductie op zaterdag. In de landen op het pad van de herfststorm lag het aandeel van de windparken in het nationaal energieverbruik steevast een stuk boven de 20 procent.

Denemarken uitschieter

Denemarken bleek de uitschieter. Het was het enige land waar de productie van de windparken hoger lang dan het nationale energieverbruik. De teller stond zaterdag op 108,5 procent. Volgens Chris Derde van de Vlaamse windenergieproducent en -leverancier Wase Wind hebben zijn Deense collega's heel wat mogelijkheden om het groene stroomproductie uit te voeren. Onder meer richting de buren in Scandinavië.

In ons land was windenergie zaterdag goed voor een 15 procent van het energieverbruik. Vooral de windparken in de Noordzee draaiden op volle toeren.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be