Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Door de terugval in biomassa daalt voor het eerst in jaren de productie van groene stroom in Vlaanderen. De productie van zonne- en windenergie ging wel naar omhoog.

De productie van groene stroom is vorig jaar met 1,6 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de beleidsbrief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

De boosdoener is de dalende aanmaak van groene stroom uit biomassa door de lagere productie van de biomassacentrale Max Green in Gent en het wegvallen van de centrale in Langerlo bij Genk.

De Vlaamse regering besliste om sowieso niet langer te investeren in biomassa. Langerlo en het Gentse project BEE kregen hoge steun toegezegd omdat biomassa als een middel gold om de Vlaamse groenestroomdoelstellingen te halen. Maar het sentiment rond biomassa keerde nadat andere energievormen als zon en wind veel goedkoper werden. De verbranding van bomen uit andere landen gold steeds minder als een duurzame oplossing. Bovendien lagen de torenhoge subsidiekosten van 4,4 miljard euro voor de twee centrales politiek moeilijk. 'Als ik moet kiezen tussen 110 procent van de doelstelling halen mét Langerlo of 95 procent zónder Langerlo, dan kies ik voor het laatste', zei Tommelein eerder in het Vlaams Parlement.

Daarom draaide de Vlaamse regering stilaan de subsidiekraan voor biomassa dicht. Nadat eerst de steun voor BEE werd geschrapt, gaat ook de ombouw van de steenkoolcentrale in Langerlo tot een biomassacentrale zo goed als zeker niet door. Politiek is niemand er rouwig om dat een streep door biomassa is gezet, maar Vlaanderen moet nu wel op zoek naar alternatieven. Daarvoor kijkt de regering vooral naar wind en zon.

Dat beleid lijkt vruchten af te werpen. De productie van windenergie steeg vorig jaar met 22 procent tegenover het jaar daarvoor, tot 1.683 gigawattuur. Ook de productie van zonne-energie (+1,2%) en biogas (+2,5%) nam toe.

Ondanks de dalende productie van groene stroom steeg het totale aandeel van de hernieuwbare energie in het verbruik van 6 procent in 2015 naar 6,4 procent in 2016. Er werd immers 10 procent meer groene warmte geproduceerd. Maar als Vlaanderen tegen 2020 de Europese klimaatdoelstellingen wil halen, moet 10,34 procent van het finale energieverbruik afkomstig zijn van duurzame bronnen.

Dat doel was vorige maand de inzet van een verhit politiek debat. Nadat het Grondwettelijk Hof de energieheffing of Turteltaks van 100 euro per jaar had geschrapt, heeft Tommelein eind september beslist die factuur terug te schroeven naar gemiddeld 9 euro per gezin. De oppositie vreest dat daardoor te weinig geld zal worden geïnvesteerd om de klimaatdoelstellingen te halen.

Volgens het energieplan van Tommelein moet Vlaanderen de komende jaren zo'n 6,4 miljoen zonnepanelen en 280 windmolens bijbouwen. Zelfs als dat lukt, is er nog een gat van ongeveer 1.400 gigawattuur per jaar om de klimaatdoelen te halen. Dat staat gelijk aan de productie van nog eens 150 extra windmolens en 3 miljoen zonnepanelen.

Daarvoor rekent Tommelein ook op de inspanningen van Vlaamse gezinnen en bedrijven. Zonnepanelen leveren bijvoorbeeld een pak hoger rendement op dan geld op een spaarboekje. 'Er is er nog heel wat werk aan de winkel, maar als iedereen mee op de kar springt, kunnen we onze Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie halen', zegt Tommelein. Als het niet lukt zelf genoeg groene energie te produceren, kan Vlaanderen die ook aankopen in het buitenland.

Kort

De productie van groene stroom daalde vorig jaar door de terugval in biomassa. Het totale aandeel van de hernieuwbare energie in het energieverbruik steeg wel door de hogere productie van groene warmte.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be