Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

De waarde van de windindustrie voor Europa is groot, volgens brancheorganisatie WindEurope. De Europese windindustrie is goed voor  € 36 miljard van het bruto nationaal product (bnp) van Europa, leidt tot 263.000 banen en genereert export ter waarde van € 8 miljard.  

Dat blijkt uit het recente rapport ‘Local Impact, Global Leadership’ dat Deloitte heeft uitgevoerd voor WindEurope, branchevereniging van de windenergiesector. Volgens het rapport levert de windindustrie ook waarde op voor andere sectoren.

Zo valt in het rapport te lezen dat elke € 1.000 die omgaat in de windenergie leidt tot € 250 aan economische activiteiten in andere sectoren, zoals de metaalindustrie, de chemie-industrie en de bouw. Een groot deel van de windindustrieketen zit in economisch achtergestelde gebieden. Hier leidt de windindustrie tot banen.

CO2-emmissies bespaard

In het rapport staat niet alleen wat windenergie Europa oplevert, maar ook welke kosten worden vermeden. Zo is tussen 2011 en 2016 € 32 miljard aan importkosten van fossiele brandstoffen bespaard en 166 miljoen ton aan CO2-emissies in 2016.

‘Europese landen moeten blijven investeren’

Ondanks deze cijfers zetten Europese landen de komende jaren minder in op hernieuwbare energie. ‘De helft van de lidstaten heeft het afgelopen jaar niet in windenergie geïnvesteerd’, aldus WindEurope.

Daarom pleit de branchevereniging voor de windenergie voor heldere en ambitieuze doelstellingen en beleid. Volgens Giles Dickson, CEO van WindEurope, kost niet handelen meer dan wel handelen. “In de meeste Europese landen leveren windparken aan de kust de meest goedkoopste energie op, offshore windenergie volgt niet kort daarna, de kosten van windenergie zullen de komende drie jaar met 60 procent dalen”, aldus Dickson.

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20