Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

2017 was een boerenjaar voor de windmolensector, blijkt uit (voorlopige) cijfers van Elia. Het waaide veel meer dan in 2016 en er kwamen ook windmolens bij. Dat maakt dat er vorig jaar 2,8 TWh (1 miljard KWh) elektriciteit geproduceerd werd op zee, de windmolens op land waren goed voor 2,6 TWh. Dat is een stijging met 19,5 procent (zee) en 17,8 procent (land) ten opzichte van 2016.

Zonne-energie deed het minder goed: de productie daalde met 1,3 procent naar 2,9 TWh. Maar alle hernieuwbare energiebronnen (zon, wind en biomassa) zijn nu samen wel goed voor 1,5 TWh, of 14,1 procent van het verbruik in 2017.

Kernenergie heeft zich hersteld na de rampjaren 2014 en 2015, met onder meer de scheurtjesproblemen, maar blijft het minder goed doen dan voordien. Tussen 2000 en 2011 waren kerncentrales telkens goed voor 46 tot 48 TWh per jaar. Vorig jaar haalden ze weer 40,2 TWh.

De komende jaren zou de productie van windenergie nog fors moeten stijgen. Het licht is op groen gezet voor de bouw van de resterende windparken op zee, waardoor het vermogen in 2020 op 2,2 gigawatt zou moeten uitkomen (goed voor een theoretische productie van 7,9 TWh).

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20