Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

In 2019 zullen de zes windmolenparken op de Belgische Noordzee genoeg elektriciteit leveren om het jaarverbruik van zowat 1,3 miljoen huishoudens te dekken. Dat is vergelijkbaar met de elektriciteit die wordt opgewekt door een grote en kleine kerncentrale samen, zo blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform (BOP).

Het voorbije jaar werd een belangrijke kaap gehaald: de 274 windturbines in de vijf bestaande windparken op de Belgische Noordzee - samen goed voor 1.186 MW aan capaciteit - produceerden 3.408 gigawattuur aan elektriciteit. Of het jaarverbruik van een miljoen gezinnen, aldus het Belgian Offshore Platform (BOP), de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee.

In 2018 werden in Vlaanderen 36 nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 107 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1240 MW, dat zijn 531 operationele windturbines in Vlaanderen. De windenergiesector stelt dat het toekomstig beleid ambitieuzer moet zijn om meer bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen.

Dit jaar zijn er in Vlaanderen 36 windturbines bijgekomen, met een vermogen van 107 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1240 MW brengt. “Het Vlaams beleid heeft in de lopende legislatuur mooie inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van windenergie. De realisaties in de Vlaamse havens en andere prioritaire zones zijn daarvan een schoolvoorbeeld. Maar ook het toekomstig beleid moet voldoende ambitieus zijn”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA.

Wereldwijd wordt er immers opgeroepen voor een versnelde realisatie van hernieuwbare energieprojecten in functie van de klimaatdoelstellingen. Windenergie moet hier in Vlaanderen een substantiële bijdrage aan leveren. Om de doelstellingen te behalen, moeten we jaarlijks, net zoals in 2018, minstens 100 MW aan bijkomende windprojecten moeten kunnen bouwen, stelt de windenergiesector.

De wieken van moderne windturbines draaien met de klok mee. Tenminste, als je ze bekijkt terwijl je met de rug in de wind staat. De bladen van de meeste traditionele windmolens draaien juist tegen de klok in. Waar komt dat verschil vandaan, vraagt Wim Van Staeyen zich af.

Volgens Joannes Laveyne, windenergie-expert van de Ugent, maakt de rotatierichting niets uit. 'Toen halverwege de jaren 80 grotere windturbines opkwamen, hebben fabrikanten de ongeschreven regel geadopteerd om ze allemaal in wijzerzin te laten draaien. Dat om chaos te vermijden als windturbines van verschillende producenten bij elkaar geplaatst worden. Die beslissing had ook een schaalvoordeel. Fabrikanten konden dezelfde productietechnieken en mallen gebruiken.'

'Er is geen enkele fysische reden om te kiezen voor een bepaalde rotatierichting', zegt ook windturbine-expert Johan Meyers van de KU Leuven. 'Oorspronkelijk draaiden windturbines tegen de klok in, totdat een Deense bladfabrikant (Orkaer) besloot om zijn bladen andersom te maken om zich te onderscheiden. Die fabrikant leverde aan grote bedrijven, zoals Vestas, die in de loop der jaren die standaard zijn blijven aanhouden.'

Op zondag 7 oktober nam VLEEMO deel aan Open Bedrijvendag. Twee dagen ervoor kregen schoolkinderen al de kans om een operationele turbine en een turbine in opbouw met alle onderdelen in première te zien. De weergoden waren gunstig gezind en dus werd het een geslaagd weekend.

Onder een stralende zon arriveerden de eerste bussen met middelbare scholieren vrijdagvoormiddag op het Haveneiland in de Haven van Antwerpen. Daar was een werf te zien met een toren in opbouw en alle onderdelen van een windturbine. “Hoe lang zijn de wieken?”, “waarvoor dienen de tanden aan de wieken?” of “hoeveel energie wekt de turbine op?” waren vragen die meerdere keren door de aandachtige scholieren werden gesteld.

Ongeveer anderhalve kilometer verderop, op het terrein van Wijngaard Natie, werd een operationele turbine opengesteld. Hier konden de scholieren dus zien hoe een afgewerkte turbine eruit zag en kregen ze uitleg over de werking van windturbines.

Naar aanleiding van Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2018, bracht VLEEMO het groene energieboekje Wind voor "A" uit. Dit boekje werd verdeeld in de stad Antwerpen en verschillende omliggende gemeentes en districten. Het boekje bevat naast alle praktische informatie over Open Bedrijvendag, ook verschillende interessante artikels over VLEEMO en interviews met prominenten die een link hebben met groene energie in de Haven van Antwerpen.

Bovendien werd er in het boekje voor de eerste keer gesproken over Wind voor "A", een coöperatieve die binnenkort opgericht zal worden. Via deze coöperatieve zal u als omwonende de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in de windturbines in de Haven van Antwerpen. Hiermee toont u niet enkel uw engagement voor groene energie, maar het kan u ook een behoorlijk rendement opbrengen. Meer info over deze coöperatieve volgt zo snel mogelijk. 

Woont u niet in de omgeving van Antwerpen of wilt u het boekje online bekijken? Dat kan via het voorblad hieronder:

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20