Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

De wieken van moderne windturbines draaien met de klok mee. Tenminste, als je ze bekijkt terwijl je met de rug in de wind staat. De bladen van de meeste traditionele windmolens draaien juist tegen de klok in. Waar komt dat verschil vandaan, vraagt Wim Van Staeyen zich af.

Volgens Joannes Laveyne, windenergie-expert van de Ugent, maakt de rotatierichting niets uit. 'Toen halverwege de jaren 80 grotere windturbines opkwamen, hebben fabrikanten de ongeschreven regel geadopteerd om ze allemaal in wijzerzin te laten draaien. Dat om chaos te vermijden als windturbines van verschillende producenten bij elkaar geplaatst worden. Die beslissing had ook een schaalvoordeel. Fabrikanten konden dezelfde productietechnieken en mallen gebruiken.'

'Er is geen enkele fysische reden om te kiezen voor een bepaalde rotatierichting', zegt ook windturbine-expert Johan Meyers van de KU Leuven. 'Oorspronkelijk draaiden windturbines tegen de klok in, totdat een Deense bladfabrikant (Orkaer) besloot om zijn bladen andersom te maken om zich te onderscheiden. Die fabrikant leverde aan grote bedrijven, zoals Vestas, die in de loop der jaren die standaard zijn blijven aanhouden.'

Op zondag 7 oktober nam VLEEMO deel aan Open Bedrijvendag. Twee dagen ervoor kregen schoolkinderen al de kans om een operationele turbine en een turbine in opbouw met alle onderdelen in première te zien. De weergoden waren gunstig gezind en dus werd het een geslaagd weekend.

Onder een stralende zon arriveerden de eerste bussen met middelbare scholieren vrijdagvoormiddag op het Haveneiland in de Haven van Antwerpen. Daar was een werf te zien met een toren in opbouw en alle onderdelen van een windturbine. “Hoe lang zijn de wieken?”, “waarvoor dienen de tanden aan de wieken?” of “hoeveel energie wekt de turbine op?” waren vragen die meerdere keren door de aandachtige scholieren werden gesteld.

Ongeveer anderhalve kilometer verderop, op het terrein van Wijngaard Natie, werd een operationele turbine opengesteld. Hier konden de scholieren dus zien hoe een afgewerkte turbine eruit zag en kregen ze uitleg over de werking van windturbines.

Naar aanleiding van Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2018, bracht VLEEMO het groene energieboekje Wind voor "A" uit. Dit boekje werd verdeeld in de stad Antwerpen en verschillende omliggende gemeentes en districten. Het boekje bevat naast alle praktische informatie over Open Bedrijvendag, ook verschillende interessante artikels over VLEEMO en interviews met prominenten die een link hebben met groene energie in de Haven van Antwerpen.

Bovendien werd er in het boekje voor de eerste keer gesproken over Wind voor "A", een coöperatieve die binnenkort opgericht zal worden. Via deze coöperatieve zal u als omwonende de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in de windturbines in de Haven van Antwerpen. Hiermee toont u niet enkel uw engagement voor groene energie, maar het kan u ook een behoorlijk rendement opbrengen. Meer info over deze coöperatieve volgt zo snel mogelijk. 

Woont u niet in de omgeving van Antwerpen of wilt u het boekje online bekijken? Dat kan via het voorblad hieronder:

Op woensdag 19 september zetten VLEEMO en het RedTeam van Brandweer Zone Antwerpen een volgende stap in hun samenwerking. Nadat eerder rondleidingen en een evacuatie-oefening werden gehouden, werd er een infodag georganiseerd waarbij de inzetleiders zowel in theorie als in de praktijk informatie kregen over de windturbines op de Rechterscheldeoever van de Haven van Antwerpen. Daarnaast gaf ook het RedTeam uitleg over hun procedures en werkwijzen.

De samenwerking tussen VLEEMO en Brandweer Zone Antwerpen startte begin 2017 met een rondgang langs de turbines op Rechteroever. Op hetzelfde moment werd de DIP-toepassing geïmplementeerd, waarmee VLEEMO op een beperkte fiche alle noodzakelijke info kan bundelen die voor de brandweer noodzakelijk is bij een incident. Bedoeling is dat de hulpdiensten op basis van deze Digitale InterventiePlannen vlot hun weg kunnen vinden naar de voet van de turbine en dat ze bijvoorbeeld ook weten welke gevaren er aanwezig zijn.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be