Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Naar aanleiding van Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2018, bracht VLEEMO het groene energieboekje Wind voor "A" uit. Dit boekje werd verdeeld in de stad Antwerpen en verschillende omliggende gemeentes en districten. Het boekje bevat naast alle praktische informatie over Open Bedrijvendag, ook verschillende interessante artikels over VLEEMO en interviews met prominenten die een link hebben met groene energie in de Haven van Antwerpen.

Bovendien werd er in het boekje voor de eerste keer gesproken over Wind voor "A", een coöperatieve die binnenkort opgericht zal worden. Via deze coöperatieve zal u als omwonende de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in de windturbines in de Haven van Antwerpen. Hiermee toont u niet enkel uw engagement voor groene energie, maar het kan u ook een behoorlijk rendement opbrengen. Meer info over deze coöperatieve volgt zo snel mogelijk. 

Woont u niet in de omgeving van Antwerpen of wilt u het boekje online bekijken? Dat kan via het voorblad hieronder:

Op woensdag 19 september zetten VLEEMO en het RedTeam van Brandweer Zone Antwerpen een volgende stap in hun samenwerking. Nadat eerder rondleidingen en een evacuatie-oefening werden gehouden, werd er een infodag georganiseerd waarbij de inzetleiders zowel in theorie als in de praktijk informatie kregen over de windturbines op de Rechterscheldeoever van de Haven van Antwerpen. Daarnaast gaf ook het RedTeam uitleg over hun procedures en werkwijzen.

De samenwerking tussen VLEEMO en Brandweer Zone Antwerpen startte begin 2017 met een rondgang langs de turbines op Rechteroever. Op hetzelfde moment werd de DIP-toepassing geïmplementeerd, waarmee VLEEMO op een beperkte fiche alle noodzakelijke info kan bundelen die voor de brandweer noodzakelijk is bij een incident. Bedoeling is dat de hulpdiensten op basis van deze Digitale InterventiePlannen vlot hun weg kunnen vinden naar de voet van de turbine en dat ze bijvoorbeeld ook weten welke gevaren er aanwezig zijn.

"Vlaanderen houdt niet van windmolens", zo kopte De Morgen op woensdag 29 augustus. De krant baseert zich voor die stelling op cijfers die N-VA verzamelde en waaruit blijkt dat in 234 Vlaamse gemeenten nog geen windmolen staat. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is het helemaal niet eens met die conclusie. "De Vlaming houdt wel degelijk van windmolens", zegt hij een reactie aan Belga. "Er is geen enkele reden om te doemdenken".

Uit cijfers van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy blijkt dat er maar in 74 van de 308 Vlaamse gemeenten windmolens staan. In driekwart van de Vlaamse gemeenten staat momenteel nog geen enkele windmolen. "Dat is toch een opmerkelijk hoog aantal", zegt Gryffroy. "Vlaanderen houdt niet van windmolens", concludeert de krant. Maar daar is Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) het absoluut niet mee eens.

Vorige zaterdagnamiddag 28 juli om 15u28 was 45 procent van de elektriciteitsbelasting in ons land afkomstig van zonne- en windenergie. "Dat is een record", aldus Marleen Van Hecke, woordvoerster van Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Voor de maand juli (tot en met 29 juli) haalden we een record van 519 GWh (gigawattuur) aan zonne-energie. Ook voor de maanden juni en juli was er een record aan zonne-energie van 978 GWh. Het vorige record, uit 2015, voor die maanden stond op 846 gigawattuur.

En voor de periode van 1 januari van dit jaar tot en met 29 juli was er ook al een record van 2.227 GWh aan zonne-energie. Het vorige record uit 2015 klokte af op 2.072 GWh.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be