Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

"Vlaanderen houdt niet van windmolens", zo kopte De Morgen op woensdag 29 augustus. De krant baseert zich voor die stelling op cijfers die N-VA verzamelde en waaruit blijkt dat in 234 Vlaamse gemeenten nog geen windmolen staat. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is het helemaal niet eens met die conclusie. "De Vlaming houdt wel degelijk van windmolens", zegt hij een reactie aan Belga. "Er is geen enkele reden om te doemdenken".

Uit cijfers van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy blijkt dat er maar in 74 van de 308 Vlaamse gemeenten windmolens staan. In driekwart van de Vlaamse gemeenten staat momenteel nog geen enkele windmolen. "Dat is toch een opmerkelijk hoog aantal", zegt Gryffroy. "Vlaanderen houdt niet van windmolens", concludeert de krant. Maar daar is Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) het absoluut niet mee eens.

Vorige zaterdagnamiddag 28 juli om 15u28 was 45 procent van de elektriciteitsbelasting in ons land afkomstig van zonne- en windenergie. "Dat is een record", aldus Marleen Van Hecke, woordvoerster van Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Voor de maand juli (tot en met 29 juli) haalden we een record van 519 GWh (gigawattuur) aan zonne-energie. Ook voor de maanden juni en juli was er een record aan zonne-energie van 978 GWh. Het vorige record, uit 2015, voor die maanden stond op 846 gigawattuur.

En voor de periode van 1 januari van dit jaar tot en met 29 juli was er ook al een record van 2.227 GWh aan zonne-energie. Het vorige record uit 2015 klokte af op 2.072 GWh.

In de eerste helft van 2018 werd er in Europa voor 4,5 Gigawatt aan extra windenergiecapaciteit geïnstalleerd. Dat blijkt uit cijfers van WindEurope. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar (6,1 GW), maar is in lijn met de verwachtingen.

Van de 4,5 extra geïnstalleerde Gigawatt was er 3,3 GW onshore, dus op land. Duitsland met 1,6 GW, Frankrijk met 605 MW en Denemarken met 202 MW hebben hun windenergiecapaciteit het hardst uitgebreid de afgelopen maanden. Offshore windenergie kreeg 1,2 GW bij en dat vooral in het Verenigd Koninkrijk (911 MW), België (175 MW) en Denemarken (28 MW). Duitsland plant op haar beurt verschillende nieuwe windturbines in zee in de tweede helft van dit jaar. Onshore steeg de capaciteit in België met 106 MW, goed voor een zesde plaats.

Vlaanderen zit op schema om in 2020 zijn doelstellingen voor de productie van groene stroom te halen. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaams Energieagentschap met voorlopige cijfers uit 2017. "We zitten op schema", zegt Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld). "Als bedrijven en overheden het voorbeeld van de burgers volgen en ook op hun daken massaal zonnepanelen plaatsen, lukt het ons in 2020."

Vorig jaar werd in Vlaanderen 7.941 GWh groene stroom geproduceerd, terwijl de doelstelling 7.933 GWh was. Voor windenergie werd de doelstelling perfect gehaald, terwijl er voor zonne-energie een "verwaarloosbaar tekort" van 1,2 procent was, aldus Tommelein. "Dat komt doordat nog niet alle zonnepanelen die in 2017 geplaatst zijn een volledig jaar gedraaid hebben", legt de minister uit. "Want het vooropgestelde vermogen hebben we overschreden. We plaatsten vorig jaar samen voor 184 MW zonnepanelen en voor 205 MW windmolens, terwijl het doel 150 MW was".

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be