Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Vorig jaar was 47,39% van de in Vlaanderen geleverde elektriciteit afkomstig uit kernenergie. Dat blijkt uit het Brandstofmixrapport 2017 van de Vlaamse energieregulator Vreg. Hernieuwbare energiebronnen waren goed voor 31,41% en fossiele energiebronnen voor 20,38%. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2016.

Om stroom als 'groen' te mogen verkopen, moeten leveranciers een overeenkomstige hoeveelheid 'garanties van oorsprong' kunnen voorleggen. Van de in Vlaanderen geleverde groene energie, komt meer dan de helft uit waterkracht (56,14%), gevolgd door biomassa (16,50%) en windenergie (15,46%).

Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt het haalbaar en betaalbaar om het vermogen aan zonne- en windenergie tegen 2030 meer dan te verdubbelen.

Tommelein bracht vorige vrijdag voor het eerst zijn voorstel over het Vlaamse energie- en klimaatplan voor 2021 tot 2030 op de tafel van de Vlaamse regering. Dat plan moet midden juli klaar zijn en wordt dan een onderdeel van het Belgische plan dat bij de Europese Commissie ingediend moet worden.

Volgens de nota is het de bedoeling om tegen 2030 meer dan dubbel zoveel wind- en zonne-energie op te wekken: 6,7 GW vermogen aan zonne-energie en 2,5 GW wind (in 2017 was dat 2,5 GW zon en 1,1 GW wind). In totaal moet er tegen 2030 dertig procent meer groene energie worden opgewekt dan in 2020.

Op 15 juni werd wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. Ook in Vlaanderen is er reden tot feest: de 510 Vlaamse windturbines leveren reeds een kwart van het jaarlijkse stroomverbruik van de Vlaamse gezinnen.

Van deze 510 turbines worden er momenteel vijftig uitgebaat door VLEEMO en WIND AAN DE STROOM: eerstgenoemde partij heeft dertig turbines draaien op de Rechterscheldeoever, Wind aan de Stroom exploiteert er twintig op de Linkerscheldeoever. Daarbij zijn er nog vijf in opbouw, wat maakt dat deze 55 windturbines samen in de Antwerpse Haven tegen het einde van 2018 stroom kunnen leveren aan 110.999 gezinnen.

Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. Ook in Vlaanderen is er reden tot feest: de Vlaamse windturbines leveren reeds een kwart van het jaarlijkse stroomverbruik van de Vlaamse gezinnen.

Begin dit jaar tellen we in Vlaanderen 510 windturbines, goed voor een totaal vermogen van 1150 MW. Jaarlijks produceren deze turbines de hoeveelheid groene stroom die gelijk staat aan het gemiddeld jaarverbruik van een kwart van de Vlaamse gezinnen.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be