Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

De waarde van de windindustrie voor Europa is groot, volgens brancheorganisatie WindEurope. De Europese windindustrie is goed voor  € 36 miljard van het bruto nationaal product (bnp) van Europa, leidt tot 263.000 banen en genereert export ter waarde van € 8 miljard.  

Dat blijkt uit het recente rapport ‘Local Impact, Global Leadership’ dat Deloitte heeft uitgevoerd voor WindEurope, branchevereniging van de windenergiesector. Volgens het rapport levert de windindustrie ook waarde op voor andere sectoren.

Zo valt in het rapport te lezen dat elke € 1.000 die omgaat in de windenergie leidt tot € 250 aan economische activiteiten in andere sectoren, zoals de metaalindustrie, de chemie-industrie en de bouw. Een groot deel van de windindustrieketen zit in economisch achtergestelde gebieden. Hier leidt de windindustrie tot banen.

Voor het eerst in de geschiedenis kon Duitsland de volledige elektriciteitsvraag dekken met groene stroom. Dat schrijft Süddeutsche Zeitung. Daarvan werd 85 procent opgewekt door windmolens.

Dat gebeurde op nieuwjaarsdag om 06.00 uur 's ochtends. De vraag lag erg laag op dat moment: de helft van op een normale werkdag, en de productie lag erg hoog als gevolg van de strakke wind. Windenergie dekte op dat moment dan ook 85 procent van de vraag. Waterkracht en biomassa zorgden voor de rest van de elektriciteit. Zonnestroom kwam er op die vroege nieuwjaarsochtend natuurlijk niet aan te pas. "Niemand had verwacht dat we de honderd procent uitgerekend op een vroege winterochtend konden bereiken", aldus bevoegd staatssecretaris Rainer Baake.

Duitsland kende op nieuwjaarsdag - net als ons land - negatieve stroomprijzen. Producenten moesten met andere woorden betalen om hun stroom kwijt te raken. Behalve de windmolens produceerden ook de klassieke elektriciteitscentrales stroom, terwijl er amper vraag was.

Het nieuwe jaar is van start gegaan met negatieve stroomprijzen, met dank aan de overvloedige windproductie. Ook in de buurlanden doken de stroomprijzen onder nul.

Het nieuwe jaar is gestart met een aantal uren van negatieve prijzen in ons land, tot -31 euro per MWh. Vandaag (dinsdag 2 januari, red.) flirtte de stroomprijs eveneens met nul euro. Dat gebeurde op de zogenaamde day-ahead markten of de kortetermijnmarkten. Ook deze zomer kende ons land enkele uren negatieve stroomprijzen.

Bij onderzoeksinstelling EnergyVille bevestigt men de negatieve prijzen. “Duitsland en Frankrijk hebben hetzelfde fenomeen ervaren. Vooral in Duitsland waren er grote negatieve prijzen, tot -76 euro/MWh, het aantal uren met negatieve prijzen was daar ook hoger dan in België”.

In 2017 werden in Vlaanderen tachtig nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 226 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1148 MW, t.o.v. 922 MW eind 2016. Dit is een goed resultaat, dat mee te danken is aan het uitgestippelde beleid. Wanneer men dit beleid handhaaft en hindernissen wegwerkt, zijn de doelstellingen van het Energiepact haalbaar, stelt de windenergiesector. Ook VLEEMO droeg hieraan een duidelijk steentje bij.

Dit jaar zijn er in Vlaanderen tachtig windturbines bijgekomen, met een vermogen aan 226 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1148 MW brengt. Van deze tachtig werden er acht gerealiseerd door VLEEMO, goed voor een vermogen van 24 MW. VWEA stelt vast dat het beleid dat de Vlaamse regering in 2000 uittekende, ook werkt in de praktijk. Windparken zijn gebouwd waar de regelgever ze voorzien heeft: vooral in haven- en industriegebieden en langs lijninfrastructuren, zoals autowegen.

De kosten voor hernieuwbare energie dalen in sneltempo en windenergie is goed op weg om de belangrijkste energiebron in Europa te worden vanaf 2030. Dat meldt WindEurope, de spreekbuis van de Europese windindustrie, op basis van een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat dinsdag gepubliceerd werd.

De IEA voorspelt een sterke groei voor zowel onshore als offshore windenergie. Hernieuwbare energie zal in Europa tegen 2040 instaan voor naar schatting tachtig procent van de nieuw gegenereerde energiecapaciteit. Dat is in lijn met de verwachtingen van WindEurope, zo meldt die dinsdag.

Windenergie zou tegen 2030 kunnen zorgen voor dertig procent van de energiebehoefte in Europa, met een capaciteit van 323 GW. "Windenergie is de goedkoopste bron voor nieuwe energiegeneratie", zegt WindEurope-topman Giles Dickson. "Maar regeringen moeten voor een langetermijnvisie (...) zorgen, via ambitieuze energie- en klimaatactieplannen. Wij investeren in windmolenparken waar we stabiliteit zien in beleid en regulering."

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20