Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In 2017 werd in Europa een record van 15,7 GW bijkomende windenergie capaciteit gebouwd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van WindEurope, de Europese windenergieorganisatie waartoe ook de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA behoort. 

Het aantal nieuwe windparken ligt twintig procent hoger dan wat in 2016 werd gebouwd en overschrijdt daarmee ook het vorige record van 2015, dat op 12,8 GW lag. De windcapaciteit op land groeide met 12,6 GW en op zee met 3,1 GW. Zeven EU-lidstaten telden een recordjaar in nieuwe windenergie-installaties: Duitsland (6,6 GW), het Verenigd Koninkrijk (4,3 GW), Frankrijk (1,7 GW), Finland (577 MW), België (476 MW), Ierland (426 MW) en Kroatië (147 MW). 

Vleemo zorgde voor acht nieuwe windturbines in 2017, goed voor een bijkomend vermogen van 24 MW. Ook partnerbedrijf Wind aan de Stroom deed een duit in het zakje met vier nieuwe turbines, goed voor een vermogen van 12 MW.

In 2017 maakte Europa voor het eerst meer elektriciteit uit hernieuwbare energie dan uit steen- of bruinkool. Duitsland en Groot-Brittannië zijn de grote motor achter de stijging.

In 2017 leverden wind- en zonne-energie en biomassa voor het eerst meer energie dan steen- en bruinkool samen, blijkt uit de analyse van de denktanks Sandbag en Agora Energiewende. De productie van die ‘nieuwe hernieuwbare bronnen’, die pas sinds 2000 aan een sterke opmars bezig zijn, groeide vorig jaar met maar liefst 12 procent.

Sinds 2010 is het aandeel van wind, zon en biomassa meer dan verdubbeld. Maar door de sterke daling van waterkracht steeg het aandeel van alle hernieuwbare energiebronnen samen maar met 0,2 procent, van 29,8 naar 30 procent.

2017 was een boerenjaar voor de windmolensector, blijkt uit (voorlopige) cijfers van Elia. Het waaide veel meer dan in 2016 en er kwamen ook windmolens bij. Dat maakt dat er vorig jaar 2,8 TWh (1 miljard KWh) elektriciteit geproduceerd werd op zee, de windmolens op land waren goed voor 2,6 TWh. Dat is een stijging met 19,5 procent (zee) en 17,8 procent (land) ten opzichte van 2016.

Zonne-energie deed het minder goed: de productie daalde met 1,3 procent naar 2,9 TWh. Maar alle hernieuwbare energiebronnen (zon, wind en biomassa) zijn nu samen wel goed voor 1,5 TWh, of 14,1 procent van het verbruik in 2017.

Door het winderige weer kunnen de windturbines in ons land dezer dagen op volle toeren draaien. Dat blijkt uit de productiedata van het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia.

Gisteren werd een vermogenspiek van 2.250 megawatt gehaald. Dat is een nieuw record. Het vorige dateerde van medio oktober vorig jaar toen de drempel van 2.000 megawatt werd gehaald. Het windmolenpark van ons land - te land en op zee - draaide op 86 procent van zijn capaciteit. De offshore-parken draaien momenteel op volle vermogen en volgens Elia is dat ook het geval tijdens de komende dagen.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be