Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Door het winderige weer kunnen de windturbines in ons land dezer dagen op volle toeren draaien. Dat blijkt uit de productiedata van het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia.

Gisteren werd een vermogenspiek van 2.250 megawatt gehaald. Dat is een nieuw record. Het vorige dateerde van medio oktober vorig jaar toen de drempel van 2.000 megawatt werd gehaald. Het windmolenpark van ons land - te land en op zee - draaide op 86 procent van zijn capaciteit. De offshore-parken draaien momenteel op volle vermogen en volgens Elia is dat ook het geval tijdens de komende dagen.

De waarde van de windindustrie voor Europa is groot, volgens brancheorganisatie WindEurope. De Europese windindustrie is goed voor  € 36 miljard van het bruto nationaal product (bnp) van Europa, leidt tot 263.000 banen en genereert export ter waarde van € 8 miljard.  

Dat blijkt uit het recente rapport ‘Local Impact, Global Leadership’ dat Deloitte heeft uitgevoerd voor WindEurope, branchevereniging van de windenergiesector. Volgens het rapport levert de windindustrie ook waarde op voor andere sectoren.

Zo valt in het rapport te lezen dat elke € 1.000 die omgaat in de windenergie leidt tot € 250 aan economische activiteiten in andere sectoren, zoals de metaalindustrie, de chemie-industrie en de bouw. Een groot deel van de windindustrieketen zit in economisch achtergestelde gebieden. Hier leidt de windindustrie tot banen.

Voor het eerst in de geschiedenis kon Duitsland de volledige elektriciteitsvraag dekken met groene stroom. Dat schrijft Süddeutsche Zeitung. Daarvan werd 85 procent opgewekt door windmolens.

Dat gebeurde op nieuwjaarsdag om 06.00 uur 's ochtends. De vraag lag erg laag op dat moment: de helft van op een normale werkdag, en de productie lag erg hoog als gevolg van de strakke wind. Windenergie dekte op dat moment dan ook 85 procent van de vraag. Waterkracht en biomassa zorgden voor de rest van de elektriciteit. Zonnestroom kwam er op die vroege nieuwjaarsochtend natuurlijk niet aan te pas. "Niemand had verwacht dat we de honderd procent uitgerekend op een vroege winterochtend konden bereiken", aldus bevoegd staatssecretaris Rainer Baake.

Duitsland kende op nieuwjaarsdag - net als ons land - negatieve stroomprijzen. Producenten moesten met andere woorden betalen om hun stroom kwijt te raken. Behalve de windmolens produceerden ook de klassieke elektriciteitscentrales stroom, terwijl er amper vraag was.

Het nieuwe jaar is van start gegaan met negatieve stroomprijzen, met dank aan de overvloedige windproductie. Ook in de buurlanden doken de stroomprijzen onder nul.

Het nieuwe jaar is gestart met een aantal uren van negatieve prijzen in ons land, tot -31 euro per MWh. Vandaag (dinsdag 2 januari, red.) flirtte de stroomprijs eveneens met nul euro. Dat gebeurde op de zogenaamde day-ahead markten of de kortetermijnmarkten. Ook deze zomer kende ons land enkele uren negatieve stroomprijzen.

Bij onderzoeksinstelling EnergyVille bevestigt men de negatieve prijzen. “Duitsland en Frankrijk hebben hetzelfde fenomeen ervaren. Vooral in Duitsland waren er grote negatieve prijzen, tot -76 euro/MWh, het aantal uren met negatieve prijzen was daar ook hoger dan in België”.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be