Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

Windturbines dekten de voorbije nacht bijna een derde van ons stroomverbruik, zo blijkt uit cijfers van hoogspanningsbeheerder Elia. Dat is een record. Nooit eerder dekte stroom van Belgische windturbines een zo groot deel van ons elektriciteitsverbruik.

Windmolens op zee en op land produceerden van 03.00 tot 04.00 uur zondagochtend ruim 2.000 MW elektriciteit, op een verbruik van iets meer dan 7.000 MW. "Dat zorgde voor een nieuw Belgisch recordaandeel van 28 procent windstroom", aldus Chris Derde, topman van windstroombedrijf Wase Wind.

Op woensdag 11 oktober bracht een delegatie van het Chinese Nationaal Energie Agentschap een bezoek aan VLEEMO. Het was op initiatief van het Directoraat-Generaal voor Energie van de Europese Commissie onder leiding van Ruben Kubiak dat deze bijeenkomst tot stand kwam. 

Tijdens het eerste deel van de dag kregen ze een uitleg over VLEEMO als bedrijf, de geschiedenis ervan, het projectgebied op zowel Rechter- als Linkeroever en de specifieke aspecten van windenergie in de Haven van Antwerpen. In de namiddag werden ze rondgeleid door het windturbinepark op de Rechteroever.

Waar staan we echt met onze  klimaatambities? Wanneer moet de laatste verbrandingsmotor uit de markt? Tegen welk tempo  schakelen we over op groene  warmte? Een overzicht daarvan  bestaat niet, dus gingen we zelf  aan het cijferen. Het resultaat  haalt ons hardhandig uit onze  slaap: gedaan met morrelen in  de marge. Vanaf nu moeten we  forse stappen zetten. Ook u.

Lees het klimaatdossier (De Standaard - 14 oktober 2017)

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de nieuwe energiemix van minister Bart Tommelein (Open Vld). Hij zet nog meer in op zonne- en windenergie.

Om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 10,3% van zijn energie produceren via hernieuwbare bronnen. De vorige Vlaamse regering had daarom al specifieke doelstellingen voor windenergie, zonne-energie, biomassa en groene warmte vastgelegd, maar door het wegvallen van de biomassacentrale van Langerlo moest die puzzel opnieuw gelegd worden. En dus streeft energieminister Tommelein naar een derde meer zonne- en windenergie dan toen. Als alles gaat zoals gepland, zullen de energiedoelstellingen voor 95% gerealiseerd worden.

2 oktober 2017 zorgde voor een record in de Europese offshore windenergie: nooit eerder werd er op één dag offshore zoveel windenergie geproduceerd in Europa als die dag. Alle Europese turbines op zee produceerde 264 Gigawattuur aan energie. Met 105,1 GWh was Duitsland de grootste producent. Ook de onshore turbines deden het die dag goed. 

Het vorige record dateerde van 11 september 2017 en stond op 250 GWh. Op 2 oktober werd het record met 13 GWh scherper gesteld. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zorgden samen voor exact 200 GWh en ook België deed met ongeveer 18 GWh een mooie duit in het zakje. Verder beschikken ook Denemarken en Nederland reeds over windturbines in zee. Door het toenemend aantal turbines voor de Europese kusten is het niet verwonderlijk dat dit record steeds scherper gesteld zal worden.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20