Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In 2017 werden in Vlaanderen tachtig nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 226 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1148 MW, t.o.v. 922 MW eind 2016. Dit is een goed resultaat, dat mee te danken is aan het uitgestippelde beleid. Wanneer men dit beleid handhaaft en hindernissen wegwerkt, zijn de doelstellingen van het Energiepact haalbaar, stelt de windenergiesector. Ook VLEEMO droeg hieraan een duidelijk steentje bij.

Dit jaar zijn er in Vlaanderen tachtig windturbines bijgekomen, met een vermogen aan 226 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1148 MW brengt. Van deze tachtig werden er acht gerealiseerd door VLEEMO, goed voor een vermogen van 24 MW. VWEA stelt vast dat het beleid dat de Vlaamse regering in 2000 uittekende, ook werkt in de praktijk. Windparken zijn gebouwd waar de regelgever ze voorzien heeft: vooral in haven- en industriegebieden en langs lijninfrastructuren, zoals autowegen.

De kosten voor hernieuwbare energie dalen in sneltempo en windenergie is goed op weg om de belangrijkste energiebron in Europa te worden vanaf 2030. Dat meldt WindEurope, de spreekbuis van de Europese windindustrie, op basis van een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat dinsdag gepubliceerd werd.

De IEA voorspelt een sterke groei voor zowel onshore als offshore windenergie. Hernieuwbare energie zal in Europa tegen 2040 instaan voor naar schatting tachtig procent van de nieuw gegenereerde energiecapaciteit. Dat is in lijn met de verwachtingen van WindEurope, zo meldt die dinsdag.

Windenergie zou tegen 2030 kunnen zorgen voor dertig procent van de energiebehoefte in Europa, met een capaciteit van 323 GW. "Windenergie is de goedkoopste bron voor nieuwe energiegeneratie", zegt WindEurope-topman Giles Dickson. "Maar regeringen moeten voor een langetermijnvisie (...) zorgen, via ambitieuze energie- en klimaatactieplannen. Wij investeren in windmolenparken waar we stabiliteit zien in beleid en regulering."

Door de terugval in biomassa daalt voor het eerst in jaren de productie van groene stroom in Vlaanderen. De productie van zonne- en windenergie ging wel naar omhoog.

De productie van groene stroom is vorig jaar met 1,6 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de beleidsbrief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

De boosdoener is de dalende aanmaak van groene stroom uit biomassa door de lagere productie van de biomassacentrale Max Green in Gent en het wegvallen van de centrale in Langerlo bij Genk.

Windenergie dekte zaterdag een kwart van het Europese stroomverbruik. Waarnemers spreken van een record. Een zware herfststorm deed de windenergieproductie pieken.

Een zware storm heeft in Duitsland en enkele landen in Centraal-Europa veel schade veroorzaakt. Tegelijk brak hij een record in windenergie. Volgens de website van Wind Europe was zaterdag 24,6 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie afkomstig van windparken aan wal en op zee. Tot dan was het record een aandeel rond 20 procent. Wind Europe is de spreekbuis van de windenergiesector in Europa.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be