Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Die kloof kan verkleinen of verdwijnen als overheden, bedrijven en burgers zich "maximaal inzetten". Maar als er alsnog een kloof blijft, kan Vlaanderen groene energie aankopen in het buitenland. Dat staat te lezen in een nota die minister van Energie Bart Tommelein aan het parlement heeft bezorgd. "De rekening klopt", zo maakt minister Tommelein zich sterk.

Maandag kondigde de Vlaamse regering aan dat de veelbesproken energieheffing of 'Turteltaks' voor gezinnen zal dalen van 100 euro naar 9 euro. Die resterende 9 euro komt enerzijds door het optrekken van de groenestroomquota (4 euro) en anderzijds door het behoud van een beperkte heffing (5 euro). De oppositie in het parlement drong aan op de cijfers achter die daling.

Op zondag 17 september organiseerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid de Vlaamse Havendag. Zowel in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge toonden verschillende havengerelateerde bedrijven zich aan het grote publiek. Ook VLEEMO nam deel.

In de Haven van Antwerpen namen onder meer MSC PSA European Terminal, Antwerp Gateway, Van Moer Logistics en Zuidnatie deel. De duurzame kant van de Haven konden bezoekers zowel op rechteroever als op de linkerscheldeoever ontdekken bij respectievelijk VLEEMO en partnerbedrijf Wind aan de Stroom. Beide ondernemingen zetten de deur van een nieuwe windturbine open en heel wat geïnteresseerden maakten van deze gelegenheid gebruik om eens tot vlakbij en tot in de voet van een turbine te komen. De zon deed haar uiterste best, wat er voor zorgde dat er honderden mensen de weg naar de gigantische mastodonten vonden.

Volgens de cijfers die door WindEurope zijn gepubliceerd, werd er in de eerste helft van 2017 in Europa 6,1 GW aan extra windenergiecapaciteit geïnstalleerd. De figuur geeft weer dat Europa voor de bouw van installaties een topjaar tegemoet gaat, hoewel er een aantal zorgwekkende trends zijn.

In de eerste helft van 2017 werd er in totaal 4,8 GW windvermogen op het land geïnstalleerd, hoewel het aantal installaties grotendeels plaatsvonden in Duitsland (2,2 GW), Groot-Brittannië (1,2 GW) en Frankrijk (492 MW). Er vond ook activiteit plaats in offshore windenergie: 18 projecten in vier EU-lidstaten (Duitsland, Groot-Brittannië, België en Finland), die totaal 1,3 GW geïnstalleerd hebben.

In 2016 kwam net niet de helft van de in Vlaanderen geleverde stroom uit kerncentrales. Dat blijkt uit het rapport over de brandstofmix dat toezichthouder Vreg deze week heeft gepubliceerd. Om precies te zijn was kernenergie goed voor 47 procent van de geleverde stroom. In 2015 was dat 37 procent. Een forse toename dus.

De toename heeft te maken met de ongeveer even sterke terugval van fossiele energiebronnen. Het aandeel daarvan daalde van 30 procent naar 21 procent. Er was ook meer nucleaire capaciteit dan in 2015, toen de zogenaamde scheurtjesreactoren lang buiten dienst waren.

Momenteel is Vleemo bezig met de bouw van 8 windturbines op de rechteroever van de Haven van Antwerpen. Deze worden opgetrokken op het Haveneiland, niet zover van onder meer het recent gebouwde Havenhuis. Wie vanuit de Stad richting Haven kijkt, kan dan ook niet meer naast de mastodonten kijken. Op de linkerscheldeoever doet partner Wind aan de Stroom hetzelfde: daar worden momenteel vier windturbines opgebouwd. Dat maakt dat er op het einde van 2017 in totaal 30 turbines op Rechteroever zullen draaien en 20 op Linkeroever. Naar aanleiding van de bouwwerken schreef Het Laatste Nieuws een artikel, wat u hieronder kunt downloaden.

Hoger dan toren van de kathedraal (Het Laatste Nieuws - 7 juli 2017)

Hoger dan toren van de kathedraal (Het Laatste Nieuws, editie Antwerpen/Noord - 7 juli 2017)

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20