Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

2 oktober 2017 zorgde voor een record in de Europese offshore windenergie: nooit eerder werd er op één dag offshore zoveel windenergie geproduceerd in Europa als die dag. Alle Europese turbines op zee produceerde 264 Gigawattuur aan energie. Met 105,1 GWh was Duitsland de grootste producent. Ook de onshore turbines deden het die dag goed. 

Het vorige record dateerde van 11 september 2017 en stond op 250 GWh. Op 2 oktober werd het record met 13 GWh scherper gesteld. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zorgden samen voor exact 200 GWh en ook België deed met ongeveer 18 GWh een mooie duit in het zakje. Verder beschikken ook Denemarken en Nederland reeds over windturbines in zee. Door het toenemend aantal turbines voor de Europese kusten is het niet verwonderlijk dat dit record steeds scherper gesteld zal worden.

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Die kloof kan verkleinen of verdwijnen als overheden, bedrijven en burgers zich "maximaal inzetten". Maar als er alsnog een kloof blijft, kan Vlaanderen groene energie aankopen in het buitenland. Dat staat te lezen in een nota die minister van Energie Bart Tommelein aan het parlement heeft bezorgd. "De rekening klopt", zo maakt minister Tommelein zich sterk.

Maandag kondigde de Vlaamse regering aan dat de veelbesproken energieheffing of 'Turteltaks' voor gezinnen zal dalen van 100 euro naar 9 euro. Die resterende 9 euro komt enerzijds door het optrekken van de groenestroomquota (4 euro) en anderzijds door het behoud van een beperkte heffing (5 euro). De oppositie in het parlement drong aan op de cijfers achter die daling.

Op zondag 17 september organiseerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid de Vlaamse Havendag. Zowel in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge toonden verschillende havengerelateerde bedrijven zich aan het grote publiek. Ook VLEEMO nam deel.

In de Haven van Antwerpen namen onder meer MSC PSA European Terminal, Antwerp Gateway, Van Moer Logistics en Zuidnatie deel. De duurzame kant van de Haven konden bezoekers zowel op rechteroever als op de linkerscheldeoever ontdekken bij respectievelijk VLEEMO en partnerbedrijf Wind aan de Stroom. Beide ondernemingen zetten de deur van een nieuwe windturbine open en heel wat geïnteresseerden maakten van deze gelegenheid gebruik om eens tot vlakbij en tot in de voet van een turbine te komen. De zon deed haar uiterste best, wat er voor zorgde dat er honderden mensen de weg naar de gigantische mastodonten vonden.

Volgens de cijfers die door WindEurope zijn gepubliceerd, werd er in de eerste helft van 2017 in Europa 6,1 GW aan extra windenergiecapaciteit geïnstalleerd. De figuur geeft weer dat Europa voor de bouw van installaties een topjaar tegemoet gaat, hoewel er een aantal zorgwekkende trends zijn.

In de eerste helft van 2017 werd er in totaal 4,8 GW windvermogen op het land geïnstalleerd, hoewel het aantal installaties grotendeels plaatsvonden in Duitsland (2,2 GW), Groot-Brittannië (1,2 GW) en Frankrijk (492 MW). Er vond ook activiteit plaats in offshore windenergie: 18 projecten in vier EU-lidstaten (Duitsland, Groot-Brittannië, België en Finland), die totaal 1,3 GW geïnstalleerd hebben.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be