Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | 

7% lag de windsnelheid lager dan het gemiddelde van de tien voorgaande jaren Het heeft in 2016 te weinig gewaaid, waardoor producenten van windenergie het slechtste jaar sinds 2010 achter de rug hebben.

De windsnelheid lag vorig jaar 7 procent lager dan het gemiddelde van de tien voorgaande jaren. In die tien jaar scoorde alleen 2010 slechter. Volgens weerman David Dehenauw bedroeg de gemiddelde windsnelheid in 2016 slechts 3,4 meter per seconde. "Dat is zeer abnormaal. De normale waarde is 3,7 meter per seconde."

Het aandeel van hernieuwbare energie in de energieconsumptie in ons land bedroeg in 2015 slechts 7,9 procent. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat heeft vrijgegeven. Enkel Luxemburg en Malta (elk 5%) en Nederland (5,8%) scoren nog slechter inzake hernieuwbare energie. Beste leerling van de Europese klas is Zweden, waar meer dan de helft (53,9%) van het energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Gemiddeld bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in de EU 16,7 procent, bijna dubbel zoveel als in 2004 (8,5%). Elf van de 28 EU-landen hadden in 2015 hun doelstellingen voor 2020 al bereikt. België, met een doelstelling van dertien procent hernieuwbare energie, zat daar in 2015 nog niet aan.

Het aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening van de lidstaten neemt gestaag toe sinds 2004. In vergelijking met een jaar eerder is het in 2015 opnieuw gestegen in 22 van de 28 lidstaten. België lukte het in 2015 niet om de positieve trend vast te houden. De grote sprong voorwaarts werd tussen 2004 en 2012 gemaakt, namelijk van 1,9 naar 7,2 procent hernieuwbare energie. De twee daaropvolgende jaren won hernieuwbare energie verder aan populariteit, maar van 2014 (8%) naar 2015 (7,9%) moesten de alternatieve energiebronnen wat van hun aandeel prijsgeven in ons land.

De windturbines in ons land hebben op woensdag 22 februari een recordopbrengst aan windenergie geproduceerd, genoeg om de elektriciteitsvraag van alle huishoudens te dekken. Dat meldt Apere, de Waalse organisatie die duurzame energie promoot. Hoogspanningsbeheerder Elia bevestigt de cijfers.

De zuidwestenwind van woensdag leverde een dagproductie op voor windenergie van 46,4 GWh, een nieuw record, aldus Benjamin Wilkin van Apere. Daarmee werd zestien procent van de Belgische dagvraag naar elektriciteit gedekt, of de elektriciteitsvraag van alle huishoudens in ons land.

Windturbines hebben kolencentrales ingehaald als tweede energiebron van Europa. Volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope bedraagt de totale capaciteit van alle windparken in de Europese Unie voor het eerst meer dan dat alle kolencentrales gezamenlijk aan energie kunnen leveren.

Er stond eind vorig jaar in totaal een kleine 154 gigawatt (GW) aan windmolens opgesteld in Europa. Dat betekent dat er op zee en op het land in 2016 per saldo voor 12,5 GW aan turbines is bijgebouwd. Daarmee was de toename van de windcapaciteit vorig jaar wel iets kleiner dan in 2015, maar toch nog altijd erg fors.

Op 30 januari kwamen de verschillende energieministers van ons land bij elkaar om afspraken te maken over de start van een interfederale energievisie. De gewesten en de federale overheid zullen samen een energiepact afsluiten dat de energievisie van ons land bepaalt voor de toekomst. Er wordt gewerkt richting 2030 en 2050.

Het energiepact wordt al meer dan twee jaar in het vooruitzicht gesteld, maar toch is dit de eerste keer dat de ministers elkaar officieel ontmoetten. De vier ministers moeten samen bekijken hoe de begeleidende maatregelen worden verdeeld. Er is volgens de ministers opslag van energie nodig, een betere samenwerking met de buurlanden en een grotere strategische reserve. De vraag naar energie moet dan weer omlaag.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20