Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

  • Zandvlietsluis Fase 1 in panorama

    Zandvlietsluis Fase 1

Locatie

Zandvlietsluis, Antwerpse haven

Bouwjaar

2004-2005

Leverancier

Enercon

Aantal windturbines

2

Vermogen per turbine

2 MW

Aantal gezinnen (jaarverbruik)

2.526

Legendede projecten van Vleemo

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be