Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

  • Zandvlietsluis Fase 2

Locatie

Zandvlietsluis, Antwerpse haven

Bouwjaar

2007-2008

Leverancier

Enercon

Aantal windturbines

4

Vermogen per turbine

2 MW

Aantal gezinnen (jaarverbruik)

6.405

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be