Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Historiek

Oprichting VLEEMO

In 1999 werd VLEEMO NV opgericht door de aandeelhouders van Polders Investeringsfonds NV (PIF NV) als één van de eerste Vlaamse bedrijven in de windenergie. Het bedrijf bundelde de expertise uit de pioniersjaren van de hernieuwbare energie en investeerde eind jaren ’90 in de eerste windenergieprojecten.
1999

VLEEMO wordt bevoorrechte partner Havenbedrijf Antwerpen

In juni 2003 selecteerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen VLEEMO NV als partner voor de ontwikkeling en exploitatie van een windturbinepark op de rechteroever van de Haven van Antwerpen. Geen jaar later, op 6 mei 2004, startte men aan de Zandvlietsluis met de fundering van de eerste turbine in de Antwerpse haven. In september 2004 nam men de eerste windturbines in de Antwerpse haven effectief in gebruik. Deze windturbines bleken bij ingebruikname de hoogste windmolens met het meeste vermogen in de Benelux. Bovendien beschikten deze twee windturbines over speciaal ontwikkelde wieken die een substantiële meerproductie realiseerden.
2003

VLEEMO zet door

Het bedrijf zette door en in augustus 2007 startte de bouw van vier bijkomende windturbines aan de Zandvlietsluis. Twee jaar later werd ook een 3 MW turbine in gebruik genomen op het Sluizencomplex aan de Kruisschans.
2007-2009

Herschikking participaties

In 2010 namen Aspiravi NV en Electrawinds NV de participatie van Nuon over in VLEEMO NV. De overige 50% van de aandelen bleef in handen van Polders Investeringsfonds NV. Aspiravi NV, Electrawinds NV en PIF NV realiseerden samen reeds meer dan de helft van de Vlaamse windturbines. Daardoor beschikken deze partners over een enorme expertise en hebben zij al de nodige knowhow in huis om windturbineprojecten succesvol te realiseren. De partners van VLEEMO NV zijn bovendien gespecialiseerd in de ontwikkeling van windturbineprojecten in havengebieden.
2010

Overname aandelen Electrawinds

In maart 2013 nam Aspiravi NV de aandelen van Electrawinds NV over.
2013

VLEEMO bouwt vijf nieuwe windturbines

In 2014 bouwde VLEEMO vijf nieuwe windturbines: twee op de site Hooge Maey en drie aan het Churchilldok Noord. Deze werden eind 2014 operationeel, wat de teller op dat moment op twaalf windturbines bracht.
2014

Verdere bouw van 18 windturbines

Begin 2016 startte VLEEMO met de bouw van nog eens 18 windturbines. Dit deed men in twee fasen. In de eerste fase werden tien turbines opgetrokken: drie aan het Delwaidedok Zuid, twee aan het Churchilldok Noord en vijf aan het 6de Havendok. Deze werden begin 2017 operationeel. In de tweede fase, waarvan de bouw begin 2017 aanving, werden acht turbines gebouwd op het Haveneiland. In het najaar van 2017 werden deze operationeel, wat de teller voor VLEEMO toen op dertig turbines bracht.
2016-2017

Opnieuw vier extra turbines

In 2018 werden er opnieuw drie windturbines gebouwd, twee daarvan staan op de Luithagen en één op het Haveneiland.
2018

Bouw van vier nieuwe windturbines

Aan het Albertdok werden vier extra windturbines gebouwd.
2020

Vervanging windturbine Kruisschans

De Vestas V90 turbine bij de Kruisschans werd vervangen door een E-126 model van ENERCON.
2021

2000-2010: Doorheen de jaren voerde VLEEMO NV verschillende studies uit met gerenommeerde studiebureaus. Zo publiceerde het een studie over de impact van windturbines op natuur en habitat van vogels. Deze studies zijn een sterke basis voor onderbouwde vergunningsaanvragen en de verzoening van windturbines met natuur, industrie en samenleving.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be