Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Windenergiebedrijf VLEEMO start woensdag met de bouw van een nieuwe windturbine op de terminal van Zuidnatie aan de Boterhamvaartweg. Het is de eerste in de reeks van vier windturbines aan het Albertdok op de Antwerpse rechteroever.

Op woensdag wordt de paalfundering van de eerste windturbine in de grond geheid. “We hebben vol spanning gewacht of we de heipalen en -machines wel naar hier zouden krijgen”, vertelt general manager David Daggelinckx van VLEEMO (Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming). “De levering liep enige vertraging op door het coronavirus, maar het materiaal is er dan toch geraakt."

Najaar

De windturbine bij Zuidnatie staat het eerst op de planning. De tweede windturbine zal worden gebouwd op het terrein van Katoen Natie, schuin tegenover de windturbine bij Zuidnatie. De derde komt aan de Mulhouselaan bij Euroports. De vierde windturbine is voor de terminal van Zuidnatie aan de Narvikstraat. Die turbine zal klaar zijn midden 2021. De eerste drie zullen in de loop van het najaar operationeel zijn.

Alle vier zullen ze zich bevinden op de grens tussen de stad en de haven, aan de Vosseschijnstraat. 

9.000 gezinnen

Drie windturbines zullen een tiphoogte hebben van 198 meter en een vermogen van 3,5 megawatt. De turbine aan de Narvikstraat zal een hoogte hebben van 184 meter en een vermogen van 2,35 megawatt. Dat is genoeg om aan bijna 9.000 gezinnen stroom te leveren. 

“We hebben nog een vijfde windturbine besteld”, zegt Daggelinckx. “Die komt aan de Van Cauwelaertsluis en zal de oude turbine, die daar al meer dan tien jaar staat, vervangen. Wanneer de eerste vier turbines zijn gebouwd, beginnen we met de afbraak.”

40 miljoen euro

De vier windturbines aan het Albertdok zijn vier van de acht turbines waarvoor Vleemo in mei vorig jaar 40 miljoen euro heeft vrijgemaakt. Van de acht zijn er intussen al twee gebouwd op de Luithagen bij SUEZ en Vanguard Logistics Services. Een heeft een plaats gekregen op de Scheldelaan naast schoonmaakbedrijf HCI. De achtste windturbine betreft de turbine aan de Cauwelaertsluis.

Vergunningen

VLEEMO maakt momenteel een vergunningsaanvraag op voor vier stuks ten zuiden van het Churchilldok.

Tegen twee turbines aan de Luithagen loopt een beroepsprocedure. “Vzw Natuurpunt gelooft dat de windturbines te dicht komen bij de Bospolder, waar er volgens hen impact zou kunnen zijn op bepaalde soorten vogels”, zegt Daggelinckx. “Het kan gemakkelijk nog twee jaar aanslepen voor ze worden gerealiseerd.”

Natuurpunt diende ook bezwaar in tegen een vergunningsdossier voor twee windturbines aan stortplaats de Hooge Maey. 

Wind voor A

Vandaag heeft VLEEMO 34 operationele windturbines in het havengebied, die duurzame stroom leveren voor het equivalent van 68.000 gezinnen. Om te kunnen deelnemen aan de energietransitie, heeft VLEEMO voor de inwoners van Antwerpen en de omliggende gemeenten de coöperatie ‘Wind voor A’ opgericht. Ook Antwerpse bedrijven kunnen sinds juni vorig jaar hierop intekenen, wat de verdere uitbouw van windparken op rechteroever mogelijk maakt. Intussen is al meer dan 3,5 miljoen euro opgehaald.

Julie Desmet
Flows

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be