Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in havengebied. Het bouwde tot op vandaag 38 windturbines op de rechteroever van de haven van Antwerpen. Deze turbines worden ook door VLEEMO geëxploiteerd. Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 91.000 gezinnen. 

Tijdens de planfase van de windturbines verzorgt VLEEMO de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. De medewerkers van VLEEMO staan tijdens de bouwfase van de turbines in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase neemt VLEEMO de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor zijn rekening. Het bedrijf volgt de laatste evoluties op technologisch vlak op en werkt met gerenommeerde aannemers zodat de best beschikbare technologie kan aangewend worden. Bovendien voert VLEEMO baanbrekende studies uit om de wisselwerking tussen windturbines, natuur, industrie en samenleving te optimaliseren.

Windturbines operationeel

Turbines in opbouw

Geïnstalleerd vermogen (in MW)

Gezinnen stroomvoorziening

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be