Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in havengebied. Het bouwde tot op vandaag 38 windturbines op de rechteroever van de haven van Antwerpen. Deze turbines worden ook door VLEEMO geëxploiteerd. Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 115.000 gezinnen. 

Tijdens de planfase van de windturbines verzorgt VLEEMO de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. De medewerkers van VLEEMO staan tijdens de bouwfase van de turbines in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase neemt VLEEMO de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor zijn rekening. Het bedrijf volgt de laatste evoluties op technologisch vlak op en werkt met gerenommeerde aannemers zodat de best beschikbare technologie kan aangewend worden. Bovendien voert VLEEMO baanbrekende studies uit om de wisselwerking tussen windturbines, natuur, industrie en samenleving te optimaliseren.

Wie is VLEEMO?

VLEEMO NV is een samenwerking tussen de Vlaamse energiebedrijven Polders Investeringsfonds NV (50%) en Aspiravi NV (50%). Deze ondernemingen zijn gespecialiseerd in hernieuwbare energie.

 structuur vleemo transparant

VLEEMO NV beschikt over heel wat ervaring en knowhow op het vlak van financiering, ontwikkeling, bouw én exploitatie van windturbineparken in havengebied. Deze projecten zijn door de nabijheid van sevesobedrijven, CTR-zones, pijpleidingen, goederenspoorinfrastructuur en specifieke natuurgebieden bijzonder complex. Dankzij de verschillende onderzoeken en projecten die VLEEMO NV uitvoerde, is het bedrijf een baanbreker en een referentie op het vlak van windenergie in havengebied.

Een polyvalent en flexibel team van medewerkers staat garant voor een dynamische toekomst van dit Vlaamse energiebedrijf en voor de verdere uitbouw van verschillende windparken in de Haven van Antwerpen.

Wat kan VLEEMO voor u doen?

Overweegt u de plaatsing van een winturbine op uw eigendom? Neem dan contact op met VLEEMO NV. U kan er op verschillende vlakken bij winnen. U realiseert immers een drievoudig voordeel, namelijk op:

  • Financieel vlak: u ontvangt huurgeld, want VLEEMO huurt het terrein waarop de windturbine wordt geplaatst.

  • Energetisch vlak: VLEEMO onderzoekt of directe levering mogelijk is. Indien dit effectief tot de mogelijkheden behoort, profiteert u na ingebruikname van de installatie van de geproduceerde energie tegen een zeer interessant tarief.

  • Commercieel vlak: u toont uw duurzaam engagement op uw bedrijfsite.

VLEEMO NV staat in voor de volledige vergunningaanvraag, uitvoering en opvolging van het windturbineproject. U kan rekenen op een solide partner met een schat aan expertise in de windenergie.

Windturbines operationeel

Turbines in opbouw

Geïnstalleerd vermogen (in MW)

Gezinnen stroomvoorziening

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be