Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Windenergie in Vlaanderen

Windenergie is een duurzame energiebron omdat de energiebron, namelijk de wind, onuitputtelijk is. Daarenboven is het omzetten van wind naar elektriciteit CO2-vrij. Windenergie vormt een belangrijk aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen en is onmisbaar voor het behalen van de Kyoto-doelstellingen. Eind 2023 stonden er 689 windturbines in Vlaanderen. Samen hebben zij een geïnstalleerd vermogen van 1809 MW. 

Bekijk hier de groene stroom productie per uur in Vlaanderen via de stroomvoorspeller:

  

(BRON: www.energiesparen.be)

Inplanting

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan de inplanting van de windturbines. Er wordt getracht om de windturbines te plaatsen nabij andere infrastructuur zoals havengebieden, autosnelwegen, spoorwegen of kanalen. Daarbij wordt ook gelet op de mogelijke hinder voor omwonenden. Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien wordt ook de vogelatlas geraadpleegd.

Toekomst

De Vlaamse regering is van plan om tegen 2030 nog 1.000 MW extra toe te voegen, en intussen is er vanuit Europa een sterke druk om die transitie zelfs nog te versnellen. Waarschijnlijk zullen de doelstellingen dus nog worden opgetrokken. Tegen 2050 zal windenergie in Europa uiteindelijk kunnen instaan voor zo’n 40% van de stroomvoorziening. Een bijkomend voordeel is dat windenergie complementair is aan zonne-energie, omdat beide energiebronnen op andere momenten van de dag en het jaar meer opbrengen. Er is vooral veel wind in de herfst en winter, en veel zon in de lente en zomer. Algemeen genomen is er ook meer wind ’s ochtends en ’s avonds, terwijl de zonproductie piekt rond de middag. 

 Voor alle informatie over windenergie in Vlaanderen kan u terecht op de website van de Vlaamse Windenergie Associatie.

 

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be