Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

In 2019 werden in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 75 MW. Er zijn nu 543 operationele windturbines in Vlaanderen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1278 MW aan windenergie. De windenergiesector rekent op de Vlaamse regering om het beleidskader voor windenergie te versterken, zodat een verdere groei kan gerealiseerd worden.

Dit jaar zijn er in Vlaanderen 25 windturbines bijgekomen, met een extra geïnstalleerd vermogen van 75 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1278 MW brengt. “De cijfers van dit jaar liggen beneden de gemiddelde groeiverwachting”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Dit heeft onder meer te maken met blijvend aanslepende beroepsprocedures tegen verleende vergunningen en het woelige vaarwater waarin een aantal windturbineconstructeurs terecht zijn gekomen, waardoor de prijzen een opwaartse stijging kennen en leveringen laattijdig of zelfs niet worden uitgevoerd. De bouw van vergunde projecten komt hierdoor onder druk te staan.

De windenergiesector rekent op de Vlaamse regering om het beleidskader voor windenergie te versterken. Het potentieel kan nog verder groeien als men in Vlaanderen de nodige maatregelen neemt om bijkomende opportuniteiten voor wind te creëren. De beleidsnota van de minister tekent een aantal andere belangrijke pistes uit, zoals de vereenvoudiging van vergunningen en het versnellen van procedures. ”We rekenen op procedures die een eenduidige toepassing van de regelgeving garanderen, tijdwinst opleveren en kostenbesparend zijn. Dat zijn belangrijke stappen voor het behalen van de doelstellingen. We denken hierbij aan het verkrijgen van uitspraken in de beroepsprocedures binnen een termijn van 6 maanden”, stelt Bart Bode.

Europees en wereldwijd wordt er immers opgeroepen voor een versnelde realisatie van hernieuwbare energieprojecten in functie van de klimaatdoelstellingen. Windenergie kan hier in Vlaanderen een substantiële bijdrage aan leveren. Bovendien dragen bijkomende investeringen in windenergie ook verder bij aan een groeiende werkgelegenheid en aan de bevoorradingszekerheid van groene stroom voor onze bedrijven en gezinnen.

Aangroei per provincie

Met 4 bijkomende windturbines in 2019 blijft er in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen nog heel wat potentieel onbenut. In de provincie Antwerpen kwamen er dit jaar 7 windturbines bij, maar werden er ook een aantal uit dienst genomen, die volgend jaar worden vervangen. In Oost-Vlaanderen blijft windenergie sterk groeien: daar kwamen 14 nieuwe windturbines bij. In Vlaams-Brabant en Limburg werden er geen nieuwe windturbines bijgeplaatst.

Installaties per provincie

 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

VLAANDEREN

Bijkomend vermogen (MW) in 2019

25

-

36

-

14

75

Totaal geïnstalleerd vermogen (MW)

332

252

444

60

190

1278

Bijkomend aantal turbines in 2019

7

-

14

-

4

25

Totaal aantal turbines

131

117

178

25

92

543


 Over VWEA

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

Perscontact: Bart Bode, Directeur VWEA            Tel. 0485 522 947 | Email:

Meer informatie:  www.ode.be

VLEEMO en partner Wind aan de Stroom zijn zeer trots dat ze dit prachtig initiatief ondersteunen.

Bron: Gazet van Antwerpen

Meer informatie

VLEEMO en partner Wind aan de Stroom steunen, samen met Port of Antwerp, de internationale liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships die wereldwijd toegang verleent tot medische hulp in ontwikkelingslanden. Naast chirurgische ingrepen, renoveren zij ziekenhuizen en bieden zij opleidingen aan medische professionals aan. Mercy Ships heeft zo sinds 1978 ruim 2,56 miljoen mensen kunnen helpen, mede dankzij een team van vele vrijwilligers die dagelijks mee aan boord stappen van de Africa Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld.

Mercy Ships

Ruim 5 miljard mensen missen wereldwijd toegang tot veilige en betaalbare chirurgie. Het doel van Mercy Ships is iedereen toegang verlenen tot de nodige gezondheidszorg. Zij steunen ontwikkelingslanden door het bouwen en renoveren van lokale ziekenhuizen en het voorzien van trainingen aan artsen,

Burgers en bedrijven willen vandaag betrouwbare, betaalbare en propere energie. Ons energiesysteem moet daarvoor zowel verduurzamen als moderniseren. Deze “energietransitie” is volop bezig in Vlaanderen, maar heeft nog onvoldoende wind in de zeilen. Vandaag, op de Internationale Dag Van de Wind, pleiten de Vlaamse Windenergie Associatie,  het Vlaams netwerk van ondernemingen en de federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven er samen voor om de ambities inzake windenergie kracht bij te zetten. Vlaanderen zal er wel bij varen. 

Wie door ons landschap fietst, kwam ongetwijfeld eens ruïnes, vervallen of opgeknapte windmolens tegen. Honderden jaren geleden rekenden we al op de wind om ons van energie te voorzien. Om tegemoet te komen aan een steeds hogere energievraag, schakelden we in de loop van de geschiedenis echter over naar andere vormen van energieopwekking. Veelal op basis van fossiele brandstoffen. Dat heeft ons enorme groei en welvaart gebracht.

De internationale “Dag van de Wind” wordt jaarlijks internationaal gevierd op 15 juni. Dit jaar krijgt u de unieke kans om één van onze operationele windturbines te bezichtigen. Laat u verbazen door deze 200 meter hoge reus op het Haveneiland (terrein Autoredo) in de Antwerpse Haven! Onze experten maken u wegwijs in ons verhaal van groene energie. Achteraf wordt u een drankje en hapje aangeboden aan de voet van deze mastodont. Indien u nog vragen heeft over uw eventuele participatie in Wind voor “A” kan u deze ook stellen aan het VLEEMO-team dat heel de dag aanwezig zal zijn. Maak er een leerrijke familiedag van terwijl uw kids zich kunnen uitleven op één van onze springkastelen. De site is gratis toegankelijk.Praktische informatie:

Datum: zaterdag 15 juni 2019 tussen 10.00 en 17.00 u. 

Parking: Lichterweg, 2030 Antwerpen, 

Locatie: Lichterweg, 2030 Antwerpen