Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

De coöperatieve vennootschap Wind voor “A” hield zijn jaarlijkse algemene vergadering in de lokalen van de Antwerpse Biopolder Campus. Dat is sedert 1 juni het officiële adres van de coöperatie.

Algemene Vergadering Wind voor A 2

FOTOALBUM

Wind voor “A” heeft tot doel burgers te betrekken bij de transitie naar hernieuwbare energie. Zo krijgt hij of zij de kans om projecten met betrekking tot windenergie te ondersteunen. “Als coöperatie zijn we verplicht om jaarlijks een algemene vergadering te houden. Het is voor de eerste keer dat we naar ons nieuw thuisadres trekken en dat is de Antwerpse Biopolder Campus”, zegt ondernemer Ben Simons.

Wind voor “A” telt 1500 coöperanten en ongeveer tien procent kwam ook naar de algemene vergadering. Zij werden ontvangen in de eetzaal van de oude Berenschool, waar later op de avond Paul D’Hoore het in zijn uiteenzetting had over beleggen in crisistijden.

De algemene vergadering was de eerste activiteit op de Antwerpse Biopolder Campus. Dat is een prestigieus toekomstproject van Ben Simons. Hij wil in de gebouwen van de oude Berenschool mensen opleiden in innovatieve en milieugerichte beroepen zoals windmolentechniek en biolandbouw. Er komen ook plattelandsklassen voor kinderen uit de basisschool en de eerste graad secundair en ruilwinkel Polderhart krijgt er een vaste stek.

Gazet van Antwerpen, vrijdag 3 juni 2022

Windenergie zal in de toekomst een steeds belangrijker deel uitmaken van onze energiemix. Gelukkig is er in Vlaanderen nog een enorm potentieel om de windcapaciteit te verhogen. “Zo zal niet enkel onze duurzaamheid verbeteren, maar ook onze onafhankelijkheid”, zeggen Bart Bode (directeur) en Lore Wouters (beleidsmedewerker) van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA).

In Vlaanderen werden dit jaar 57 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een aangroei in vermogen van 206 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 619 met een totaal vermogen van 1543,5 MW. Daarmee is de doelstelling 2020 met een jaar vertraging behaald. De windenergiesector pleit voor een stabiel juridisch kader om de aangroei, die nodig is om de doelstelling 2030 te behalen, te garanderen.

ODE logos2019 VWEA

In 2021 zijn er in Vlaanderen 57 windturbines bijgekomen, met een extra geïnstalleerd vermogen van 206 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1543,5 MW[1] brengt.

Ondanks de moeilijke economische situatie en de gevolgen van de Covid-crisis toont de sector zich veerkrachtig en slaagde ze erin om deze groei te realiseren, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

Windenergiebedrijf VLEEMO huldigde zijn nieuwe windpark aan het Antwerpse Albertdok feestelijk in. Als dank voor hun participatie in het project 'Wind voor "A"', nodigde VLEEMO zijn coöperanten uit om een kijkje te nemen in het hart van een turbine.

21112021 Wind voor A dag Fotograaf Gregory Van Gansen 11

Groen en wit

Die bouwwerken zijn nu afgerond en dat werd op zondag 21 november feestelijk gevierd aan de voet van de laatst geplaatste windturbine in de reeks, de 'ADO-05', op de site van Zuidnatie in de Narvikstraat. "Bij de voorstelling van de kleuren van de windturbines – zijnde groen en wit – dacht ik: 'Ideaal. Het zijn de juiste kleuren die passen bij ons bedrijf'", grapt Stephanie Feys, managing director bij Zuidnatie

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be