Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Dit jaar werden er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd, in vermogen is dit een aangroei van 204 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 672 met een totaal vermogen van 1748,6 MW. Windenergie draagt meer en meer bij tot lokale stroomproductie, die ons minder afhankelijk maken van buitenlandse gebeurtenissen, stelt de Vlaamse energiesector.

In 2022 zijn er 55 windturbines bijgebouwd in Vlaanderen, met een bijkomend  geïnstalleerd vermogen van 204 MW, zodat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen nu 1748,6 MW[1] bedraagt.

In deze tijden is het belangrijk om de lokale stroomproductie verder uit te bouwen en zo mee te werken aan onze energie- en klimaatdoelen, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

Europa dringt aan op een versnelde uitbouw van lokale groene energieproductie, zodat we minder afhankelijk worden van de extreme schommelingen op de wereldmarkt. “Windenergie draagt in zeer grote mate bij om de energietransitie hier bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden”, stelt Bart Bode. De sector is reeds bezig om de bijkomende doelstellingen mee te realiseren en rekent op de nodige beleidsomkadering hiervoor. “Vlottere beroepsprocedures, een stabiel juridisch kader en het bestuderen van meer ruimtelijke mogelijkheden zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te  garanderen.”

Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet ook in repowering – het vervangen van oude windturbines door nieuwe, meer krachtige windturbines die meer groene stroom produceren. “Dit jaar is een aantal windturbines gebouwd in gebieden waar die eerst werden afgebroken”, meldt VWEA. Maar het merendeel van die repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines 20 jaar of meer gedraaid hebben. “We stellen vast dat bij repowering de vergunningsprocedure minstens even lang duurt als voor nieuwe projecten, en dat zou volgens de Europese richtlijnen veel sneller moeten kunnen”, aldus Bart Bode.

Aangroei per provincie

In Limburg werden er dit jaar 17 windturbines (64 MW) bijgebouwd, in de provincies Antwerpen (54 MW) en Oost-Vlaanderen (69 MW) kwamen er telkens 16 windturbines bij. In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er 2 windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.

Installaties per provincie

Tabel.JPG

Grafiek.JPG

Contact: Bart Bode, Directeur VWEA  | Tel. 0485 522 947  |  bart.bode@ode.be

[1] Dit is het totaal netto vermogen eind 2022, rekening houdend met de windturbines die in het verleden werden afgebroken en later zullen vervangen worden.

De coöperatieve vennootschap Wind voor “A” hield zijn jaarlijkse algemene vergadering in de lokalen van de Antwerpse Biopolder Campus. Dat is sedert 1 juni het officiële adres van de coöperatie.

Algemene Vergadering Wind voor A 2

FOTOALBUM

Wind voor “A” heeft tot doel burgers te betrekken bij de transitie naar hernieuwbare energie. Zo krijgt hij of zij de kans om projecten met betrekking tot windenergie te ondersteunen. “Als coöperatie zijn we verplicht om jaarlijks een algemene vergadering te houden. Het is voor de eerste keer dat we naar ons nieuw thuisadres trekken en dat is de Antwerpse Biopolder Campus”, zegt ondernemer Ben Simons.

Windenergie zal in de toekomst een steeds belangrijker deel uitmaken van onze energiemix. Gelukkig is er in Vlaanderen nog een enorm potentieel om de windcapaciteit te verhogen. “Zo zal niet enkel onze duurzaamheid verbeteren, maar ook onze onafhankelijkheid”, zeggen Bart Bode (directeur) en Lore Wouters (beleidsmedewerker) van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA).

In Vlaanderen werden dit jaar 57 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een aangroei in vermogen van 206 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 619 met een totaal vermogen van 1543,5 MW. Daarmee is de doelstelling 2020 met een jaar vertraging behaald. De windenergiesector pleit voor een stabiel juridisch kader om de aangroei, die nodig is om de doelstelling 2030 te behalen, te garanderen.

ODE logos2019 VWEA

In 2021 zijn er in Vlaanderen 57 windturbines bijgekomen, met een extra geïnstalleerd vermogen van 206 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1543,5 MW[1] brengt.

Ondanks de moeilijke economische situatie en de gevolgen van de Covid-crisis toont de sector zich veerkrachtig en slaagde ze erin om deze groei te realiseren, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be