Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

De windturbines die VLEEMO NV momenteel exploiteert in de Antwerpse Haven, bouwde men in verschillende fasen.

  • In 2005 startte het eerste project van 2 windturbines aan de Zandvlietsluis.
  • Een tweede project aan de Zandvlietsluis bestaat uit 4 krachtigere windturbines.
  • In 2009 werd het derde project gestart aan de Kruisschans met één windturbine van drie megawatt.
  • De volgende twee projecten werden gebouwd in 2014: drie turbines aan Churchilldok Noord en twee aan Hooge Maey.
  • In 2016 werden nog drie projecten bijgebouwd, goed voor tien nieuwe turbines: Delwaidedok Zuid, Churchilldok Noord Fase 2 en 6de Havendok.
  • Een jaar later verschenen er opnieuw acht windturbines, verspreid over het Haveneiland.
  • In 2018 werden er opnieuw drie windturbines gebouwd: twee daarvan staan op de Luithagen en één op het Haveneiland.
  • In 2019 werd een tweede windturbine aan de Kruisschans gebouwd, goed om 2.760 gezinnen van groene stroom te voorzien.
  • In 2020 werden vier extra windturbines gebouwd aan het Albertdok Oost, deze werden operationeel in 2021.
  • In 2021 werd één windturbine aan de Kruisschans vervangen door een nieuwer model.

Windturbines operationeel

Turbines in opbouw

Geïnstalleerd vermogen (in MW)

Gezinnen stroomvoorziening

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be