Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In Vlaanderen leveren windturbines nu reeds een groeiende en duurzame bijdrage in de jaarlijkse stroomproductie van ons land. Meer nog: de Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens één miljard euro investeren in de economische relance, op voorwaarde dat de investeringszekerheid voldoende gegarandeerd blijft.

De Vlaamse windenergiesector, verenigd in VWEA, voorziet om over de komende 10 jaar minstens één miljard euro te investeren. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei van 100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Dit gaat zowel over nieuwe windparken als over het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Deze ambitie sluit perfect aan bij de doelstelling die de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft neergeschreven.

Investeringen in windenergie passen volledig binnen het streven naar een circulaire economie dankzij een vermindering van de afhankelijkheid van primaire grondstoffen, de bestrijding van de klimaatverandering, de bijdrage aan de lokale en duurzame elektriciteitsbevoorrading, schonere lucht en minder waterverbruik voor de opwekking van elektriciteit.

Niet onbelangrijk in het huidige economische klimaat: de windenergiesector in Vlaanderen staat voor meer dan 3.000 jobs in Vlaanderen en is dus een belangrijke motor voor de economische relance post COVID-19. De sector wil deze werkgelegenheid versterken en verder uitbreiden.

Voor een dergelijk pakket aan investeringen mag wel de nodige zekerheid ingebouwd worden, vindt VWEA. De Vlaamse regering werkt aan een aanpassing van de ondersteuning en voorziet onder meer een verdere daling van het projectrendement en een maximum enveloppe aan steun via groene stroomcertificaten.
“We hebben altijd gepleit voor een gepaste steun voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. “Het bestaande systeem heeft daar ook voor gezorgd: dankzij de ontwikkelingen in de sector is de steun op 10 jaar tijd gedaald van ruim 90 EUR/MWh naar minder dan 8 EUR/MWh (op 1 januari 2020 bedroeg de steun voor windenergieprojecten 7,95 EUR/MWh). Voor een billijke investeringszekerheid is een maximum steunvolume enkel werkbaar indien er ook een stevige bodem voorzien wordt, door het steunvolume op basis van de geproduceerde energie te bepalen. VWEA stelt dat er aanpassingen aan het voorstel van de Vlaamse regering nodig zijn, wil het de hefboom vormen om de nodige toekomstgerichte investeringen in hernieuwbare energie aan een betaalbare prijs te realiseren.”

VWEA wil de zekerheid dat een windproject op 20 jaar voldoende rendement kan halen. “Wij vragen van de regering geen bijkomende steun, maar een versteviging van de investeringszekerheid”, aldus de sector. Op die manier kunnen wij een pakket van meer dan één miljard euro aan investeringen in Vlaanderen garanderen.

Bart Bode, Directeur VWEA

Over VWEA

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be