Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

De afgelopen twee herfst- en winterperiodes waren bijzonder gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. Vorig jaar overtrof de productie in oktober het recordpeil van maart 2019. Met een nog hogere capaciteit is de kans reëel dat de windturbines straks opnieuw een ongezien hoge hoeveelheid stroom produceren.

De recordproducties van onze windmolenparken sneuvelen aan de lopende band. Na de piek in oktober 2019 was er opnieuw een overschrijding in december 2019, gevolgd door een nieuwe stijging in februari en maart 2020. Dat het zo hard gaat, valt deels toe te schrijven aan de hoge windsnelheden. De wind blies volgens het klimatologisch overzicht van het KMI vorig jaar in oktober 3,8 meter per seconde, wat meer dan tien procent hoger ligt dan het twintigjarige gemiddelde.

Op drie na grootste productie

Daarnaast breidt de capaciteit ook voortdurend uit. Nagenoeg elk jaar is onze zee een nieuw windmolenpark rijker. Met de installatie van Northwester 2 in mei bereikte België (volgens het Belgian Offshore Platform) 1.775 megawatt geïnstalleerd vermogen. Dat maakt van ons land de op drie na grootste offshore windenergie producent ter wereld. We moeten in dat lijstje enkel nog de duimen leggen voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China.

Een kleine kanttekening: per inwoner bedraagt de capaciteit in China slechts 0,005 kilowatt, tegenover 0,156 kW in België. Denemarken doet het met 0,296 kilowatt nog beter. De komst van SeaMade, het grootste windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee, zal onze productie binnenkort nog versterken. Het ziet er met andere woorden naar uit we de huidige records binnenkort opnieuw zullen verpulveren.

Waar komt jouw windenergie vandaan?

De Vlaamse energieregulator VREG biedt met de herkomstvergelijker een handige tool om te controleren waar uw stroom precies vandaan komt. U verneemt er niet enkel hoe die is opgewekt, maar ook of dat lokaal gebeurt, dan wel of de stroom afkomstig is uit het buitenland.

Een reden waarom veel mensen nog steeds huiverig staan ten opzichte van groene energie is dat ze – foutief – denken dat dat automatisch duurder is. Het omgekeerde is zelfs waar. Een snelle steekproef die we hier op 1 oktober uitvoerden, leert ons dat groene energie niet noodzakelijk duurder is dan energie uit fossiele brandstoffen. Meer zelfs: de twee goedkoopste vaste contracten op de markt waren toen honderd procent groen. Let wel op: ook bij de ‘groene’ energieleveranciers kan het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste aardig oplopen, en doet u er dus goed aan om regelmatig na te gaan of uw contract wel nog zo goedkoop is.

Bron: mijnenergie.be

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be