Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Op de bioboerderij van Benjamin Simons in Berendrecht organiseerde coöperatieve Wind voor “A” op Paasmaandag 1 april een evenement voor haar coöperanten. Ook wie meer over biolandbouw wilde weten, kon er terecht.

Wind voor “A” bestaat vijf jaar en is actief in de sector van de windenergie. Het bedrijf wil burgers betrekken bij de transitie naar hernieuwbare energie. De erkende coöperatieve vennootschap wil de coöperanten niet enkel uitnodigen op de jaarlijkse algemene vergadering, maar hen minstens een keer per jaar ook verwelkomen op een evenement.

Wind voor “A” werkt samen met Vleemo, dat ruime ervaring heeft in de bouw en beheer van windturbines. David Daggelinckx van Vleemo: “Op dit moment bezitten we in de Antwerpse haven 38 windturbines. De energie van al die turbines is goed voor de elektriciteitsvoorziening voor 91.000 gezinnen. We dienden nog dossiers in voor het realiseren van zeven nieuwe turbines. Twee ervan willen we bouwen aan de Luithagen en vijf andere aan het Churchilldok. We hopen dat die dossiers nog voor de verkiezingen worden goedgekeurd. Dan kunnen ze operationeel zijn tegen eind 2025.”

Wind_voor_A_dag_2024_1.jpg© Gregory Van Gansen

Benjamin Simons (29) is gastheer voor het evenement. “Onze bioboerderij beheert ongeveer 350 hectare en is het grootste biolandbouwbedrijf in Vlaanderen. We leveren vooral grasklaver, tarwe, veldbonen, stro, aardappelen, pompoenen en gerst. We leveren van Veurne in de Westhoek tot het Nederlandse Zwolle in de provincie Overijssel.” Het bedrijf heeft ook 100 Black Agnus runderen en een 300-tal schapen.

Kleinkinderen

Ondertussen ravotten de kinderen volop op de stropiramide of in de springkastelen. In de stallen vinden ze pasgeboren lammetjes, biggetjes en geitjes. De aanwezigen smullen van de artisanale lekkernijen en de paashaas trakteert de bezoekers op paaseieren en een zakje biologische groenten.

Dirk Cornelis en Brigitte Sterckx zijn twee van de coöperanten die de bioboerderij bezoeken. “We kozen om te investeren in een coöperatieve als deze, omdat we geloven in groene energie. Het is niet enkel voor onszelf dat we zijn ingestapt, ook voor onze kleinkinderen.”

Wind_voor_A_dag_2024_2.jpg© Gregory Van Gansen

Wat verder laten Sam D’Hondt en Caroline De Maeyer hun dochtertje Aurore kennismaken met de veelzijdigheid van de boerderij. “Via mijn papa zijn we coöperanten geworden. We maakten kennis met de windturbines tijdens een happening van Vleemo. Toen wat later Aurore werd geboren, dachten we terug aan Wind voor “A”. Die A inspireerde ons ook om haar Aurore te noemen. Wind voor Aurore, dat vonden we best leuk klinken.”

De coöperatieve telt ondertussen ongeveer 1500 leden. “Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe coöperanten. Wie interesse heeft, kan zich wel inschrijven op een wachtlijst. Wanneer de ingediende dossiers groen licht krijgen, is er plaats voor nieuwkomers”, geeft David Daggelinckx nog mee. Eén aandeel kost 125 euro. Per gezinslid kan tot een maximum van 5.000 euro worden geïnvesteerd.

 Wind_voor_A_dag_2024_3.jpg
 
Wind_voor_A_dag_2024_4.jpg
  
Wind_voor_A_dag_2024_5.jpg
© Gregory Van Gansen
 
Erik Vandewalle
Dinsdag 02/04/2024

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be