Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

In 2023 werden er in Vlaanderen 19 nieuwe windturbines gebouwd, wat overeenkomt met een toename van 66 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 689 met een totaal vermogen van 1809 MW. Windenergie draagt meer en meer bij tot lokale stroomproductie, wat ons qua energiebevoorrading minder afhankelijk maakt van buitenlandse gebeurtenissen.

In 2022 werden er nog 55 windturbines bijgebouwd in Vlaanderen, wat het vermogen deed toenemen met 204 MW. Dit bewijst nog maar eens dat het aantal windturbines niet jaar na jaar met eenzelfde aantal zal toenemen. De recente beleidsinitiatieven (zowel Vlaams, als Europees), die de verdere ontwikkeling van de onshore windsector in Vlaanderen ondersteunen, worden door de sector positief onthaald. De sector gaat hiermee aan de slag. In haar Visietekst schuift VWEA zeven speerpunten naar voor die nodig zijn om het volledige potentieel van onshore windener­gie in Vlaanderen te ontsluiten:

 • Zorg voor investeringszekerheid
 • Versnel vergunnings- en beroepsprocedures
 • Herzie luchtvaartbeperkingen
 • Faciliteer Repowering en levensduurverlenging
 • Verzeker proportionaliteit tussen windenergie en natuurbescherming
 • Versterk het draagvlak voor windenergie
 • Moderniseer het elektriciteitsnet

“Ondanks grote uitdagingen, zoals drastisch stijgende investeringskosten, blijft onshore windenergie ook dit jaar een toenemende bijdrage leveren aan een zekere, onafhankelijke en duurzame energievoorziening”, stelt Maarten Dedeyne – Directeur VWEA. “Onshore Windenergie is van strategisch belang voor Vlaanderen. De sector ziet nog veel mogelijkheden en gelooft sterk in een blijvende groei van windenergie in Vlaanderen.“

Aangroei per provincie

 • In Oost-Vlaanderen kwamen er 6 windturbines (24 MW) bij.
 • In Oost-Vlaanderen werden ook 2 windturbines (5 MW) ontmanteld. Deze worden vervangen door 2 nieuwe turbines (12 MW) die momenteel in aanbouw zijn.
 • Provincie Antwerpen telt 6 nieuwe turbines (20 MW).
 • In Limburg werden er dit jaar 3 windturbines (10 MW) bijgebouwd.
 • In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (12 MW) bij.
 • In Vlaams-Brabant werden geen nieuwe turbines geïnstalleerd.

Installaties per provincie

Installaties_per_provincie.png 

Geïnstalleerd_vermogen_grafiek_2023.png

Over VWEA

VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie is het windplatform van ODE (Organisatie Duurzame Energie). VWEA ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (projectontwikkelaars en windparkuitbaters, studiebureaus en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie.

Meer informatie: https://wind.ode.be/

Contact: Maarten Dedeyne, Directeur VWEA | Tel. 0499 29 01 57 | maarten.dedeyne@ode.be

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be